FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Co odróżnia dwujęzyczne placówki edukacyjne Academy International od innych przedszkoli?

Nasze dwujęzyczne przedszkola gwarantują swoim podopiecznym troskliwą i czujną opiekę, w twórczym, dwujęzycznym środowisku. Wychowanie traktujemy jako proces, który wprowadza w świat, pozwala go poznawać i określać swoje w nim miejsce. Dbamy zatem o radosną, twórczą i bezpieczną atmosferę w naszych placówkach, którą współtworzą zarówno dzieci jak i personel wraz z rodzicami.

Organizacja przedszkola. Dwujęzyczne środowisko.

 • W naszych placówkach zatrudniamy wykwalifikowaną, kompetentną i życzliwą dzieciom kadrę pedagogiczną, rozumiejącą doskonale potrzeby małego dziecka.
 • Proponujemy holistyczny program dydaktyczno-wychowawczy uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.
 • Realizujemy dwujęzyczny program edukacyjny. Znajomość języka obcego w dzisiejszych czasach to podstawa. W naszych dwujęzycznych przedszkolach dzieci są „zanurzone” w języku angielskim codziennie.
 • Dbamy, o wszechstronny rozwój muzyczny. W zajęciach rytmiki i umuzykalnienia w ramach czesnego uczestniczą wszystkie dzieci z grupy.
 • Zapewniamy, prawidłowy rozwój fizyczny. Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy w ramach czesnego realizowana dla wszystkich dzieci z grupy.
 • Rozwijamy u dzieci logiczne myślenie za pomocą innowacyjnego program rozwoju logicznego myślenia już od grupy dwulatków, codziennie!
 • Kształtujemy u dzieci samodzielność, odpowiedzialność za swoje działanie i umiejętność współpracy w oparciu o międzynarodowy, certyfikowany projekt „Dalton International”.
 • Pomagamy dziecku zdobyć pewność siebie, rozwijamy poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, uczymy nawiązywania kontaktu, rozwijamy ruch twórczy dziecka poprzez realizację „Ruchu Rozwijającego”ćwiczeń wg Weroniki Sherborne.
 • Zapewniamy dziecku specjalistów współpracujących z przedszkolem, logopedę, psychologa, indywidualne zajęcia korekcyjne.
 • Przygotowujemy całościową ofertę zajęć dodatkowych dzięki, którym każde dziecko będzie mogło rozwijać swoje talenty i zainteresowania, pomagamy rodzicom w wyborze tych zajęć poprzez sprawdzenie jakimi talentami i zainteresowaniami dysponuje każde z dzieci. Uważamy, że mniej znaczy lepiej!
 • Proponujemy ścisłą współpracę z Rodzicami/Opiekunami dziecka.
 • Pomagamy rodzicom być wspaniałymi rodzicami, organizujemy „Warsztaty skutecznego rodzica”.
 • Zapewniamy ciągłość edukacyjną oraz programową w dwujęzycznym środowisku. Poprzez dwujęzyczny żłobek, przedszkole, szkołę podstawową. W planach dwujęzyczne gimnazjum (w tym samym budynku co szkoła podstawowa).

Bogata infrastruktura.

 • Budynek przedszkolny o dużej powierzchni, spełniający wszystkie standardy bezpieczeństwa i higieny przedszkolnej.
 • Uporządkowane przestrzenie do edukacji, zabawy i odpoczynku.
 • Wysokiej jakości, certyfikowane pomoce i zabawki edukacyjne.
 • Przestronne i dobrze doświetlone sale.
 • Własne, wewnętrzne, wyjątkowe sale zabaw z kulkami, tubami, zjeżdżalniami i innymi atrakcjami wykonane przez profesjonalną firmę KOLORADO.
 • Obszerne, pięknie zagospodarowane ogrody z placami zabaw wyposażonymi w bezpieczne certyfikowane urządzenia rekreacyjno–sportowe.
 • Wszystkie nasze placówki są zarejestrowane.

Dlaczego dwujęzyczne placówki edukacyjne?

Nasze placówki noszą nazwę dwujęzyczne ponieważ wychowujemy i edukujemy dzieci w oparciu o program polski oraz program nauczania dwujęzycznego. W przedszkolu jako drugi kod językowy przyjęliśmy język angielski. W naszej dwujęzycznej szkole dodatkowo poza językiem angielskim wprowadziliśmy naukę języka hiszpańskiego.

Logiczne myślenie w Academy International?

Z przekonaniem i sukcesem wprowadzamy w naszych jednostkach autorski, innowacyjny program nauki logicznego myślenia, dzięki któremu nasi podopieczni nie tylko myślą kreatywnie i logicznie, ale wychodzą też poza utarte schematy, rozwiązują problemy, pokonują bariery i dzięki temu przekonują się o sile swojego intelektu. Jednym z elementów naszego programu jest nauka gry w szachy. Na zajęciach dzieci ćwiczą umiejętność koncentracji oraz rozwijają naturalną ciekawość świata. Takie kompetencje osobowościowe są niewątpliwie składnikiem przyszłego sukcesu.
Logiczne myślenie, to kapitał na przyszłość, ponieważ ta umiejętność jest wykorzystywana przez całe życie. Warto ją zatem doskonalić u naszych dzieci, poprzez praktyczną naukę rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Pragniemy, by w przyszłości nasi absolwenci podejmowali w pracy i w życiu osobistym jak najwięcej właściwych i trafnych decyzji.

Jakie są zalety nauki samodzielności?

Wpajana od najmłodszych lat samodzielność daje dziecku szansę na to, że będzie sobie lepiej radziło w przyszłości, że będzie odpowiedzialne, a podejmowanie własnych decyzji nie będzie sprawiało mu problemu. Ogromne znaczenie ma również fakt, iż samodzielność pozytywnie wpływa na samoocenę dziecka. Znacząco wzrasta jego pewność siebie i poczucie niezależności, a to sprawia, iż lepiej czuje się w grupie i łatwiej nawiązuje oparte na współpracy relacje. Potrafi też przyjąć rolę lidera grupy.
W placówkach Academy International samodzielność kształtowana jest zarówno na zajęciach obowiązkowych jak i podczas innych działań edukacyjno-wychowawczych. Nauczyciele i wychowawcy odkrywają naturalne talenty dziecka i dostosowują proces nauczania do jego możliwości i uzdolnień. Dziecko motywowane jest do działania poprzez wspieranie i akceptację, ale również poprzez pobudzanie i kształtowanie jego poczucia odpowiedzialności.
Placówki Academy International objęte są opieką merytoryczną Polskiego Stowarzyszenia w zakresie wprowadzania zasad pedagogiki planu daltońskiego.

Żłobki, przedszkola, szkoła. Ciągłość edukacyjna?

Dużym atutem Academy International jest ciągłość procesu edukacyjno-wychowawczego, który rozpoczyna się już w placówkach żłobkowych, a kontynuowany jest w przedszkolach oraz szkole podstawowej. Pozwala to naszej kadrze pedagogicznej na rzeczywiste poznanie specyfiki drogi rozwojowej każdego dziecka, wychwytywanie elementów wymagających doskonalenia oraz na podjęcie ukierunkowanej pracy nad rozwijaniem jego talentów.

Jak wygląda adaptacja do dwujęzycznego przedszkola Academy International? Co robimy, aby dziecko szybko się zaaklimatyzowało?

W naszych dwujęzycznych przedszkolach realizujemy autorski program adaptacyjny „Uśmiechnięty przedszkolak”. W sierpniu dziecko razem z rodzicami uczestniczy w placówce w dwudniowych, dwu godzinnych spotkaniach ze swoimi wychowawcami. We wrześniu, przez pierwszych kilka dni pobytu dziecka rodzic lub wyznaczony opiekun może uczestniczyć wraz z dzieckiem w zajęciach realizowanych w placówce. Każdy Rodzic/Opiekun uczestniczy we wszystkich zajęciach i zabawach, które się odbywają w tym czasie w placówce, tak aby nie zaburzać pracy grupy i poczucia bezpieczeństwa u pozostałych dzieci, których rodzice nie mogli uczestniczyć w dniach adaptacyjnych. Wychowawca decyduje, jak długo trwa okres adaptacyjny biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby dziecka.

Co z dzieckiem, które jest mało samodzielne w jedzeniu?

Nie zmuszamy dziecka do jedzenia, ale staramy się je zachęcić poprzez różnorodne i kolorowe posiłki. Jeśli dziecko potrzebuje pomocy podczas jedzenia panie chętnie pomagają.

Czy dwujęzyczne placówki edukacyjne Academy International mają własne place zabaw?

Tak, posiadamy własne zewnętrzne, dobrze wyposażone place zabaw. Placówka Academy International Bielany korzysta z placu zabaw przedszkola publicznego, które znajduje się obok naszej placówki.

Czy w dwujęzycznych placówkach edukacyjnych Academy International odbywają się dni adaptacyjne? Na czym polegają?

Nasze placówki realizują autorski program adaptacyjny „Uśmiechnięty maluch”. W ciągu całego roku dziecko może uczęszczać na dwujęzyczne zajęcia adaptacyjne Baby Academy oraz zajęcia rozwojowe Funny Notes. Dodatkowo w miesiącu sierpniu placówki organizują dwa dni adaptacyjne dla rodziców i nowo przyjętych dzieci, podczas których następuje wzajemne poznanie się dzieci, rodziców i opiekunek/nauczycielek. W ciągu tych dwóch dni dziecko przebywa z rodzicem ok. 2 godzin w placówce, w tym czasie przyszli wychowankowie wspólnie z opiekunami poznają swoje pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie sali i łazienki, uczą się korzystania z urządzeń sanitarnych. W sali zabaw rodzice bawią się z dzieckiem, biorą udział w zorganizowanych zajęciach lub obserwują zachowanie pociechy w czasie zabaw dowolnych z dziećmi z tej samej grupy.

Czy dzieci w Academy International codziennie wychodzą na dwór, na spacer, na plac zabaw?

Tak, staramy się codziennie wychodzić z dziećmi na spacer. Dzieci nie wychodzą na spacer jeśli pada deszcz lub w zimie jest poniżej -10 C lub jest silny wiatr.