Gra w szachy idealna dla rozwoju dziecka

Szachy to dyscyplina, która od 2000 lat łączy elementy nauki, sztuki i sportu, dając nieograniczone możliwości wykazywania inicjatywy i fantazji.

Szachy są sportem umysłowym wymagającym cierpliwości, odwagi, panowania nad sobą oraz woli zwycięstwa. Gra w szachy jest nieodzownym elementem wspierającym logiczne myślenie oraz koncentrację uwagi. Opiera się na podtrzymywaniu i podzielności uwagi, rozwija wyobraźnię przestrzenną oraz pamięć wzrokową i strategiczne myślenia. Nauka gry w szachy wprowadzona na etapie szkolnym i przedszkolnym to doskonała forma stymulowania u dzieci rozwoju emocjonalnego i intelektualnego poprzez rozrywkę i zabawę. We wszystkich placówkach edukacyjnych Academy International prowadzone są zajęcia z nauki gry w szachy, dzięki którym dzieci mają możliwość rozwijania zainteresowań, poprzez samodzielne i logiczne rozumowanie, łącząc poszczególne elementy wiedzy w jedną całość oraz rozwijając pamięć i uwagę. Gra w szachy uniemożliwia odtwórcze traktowanie zagadnienia, dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy oraz ponosi za nie odpowiedzialność. Uczeń rozwija myślenie logiczno-wyobrażeniowe oraz uczy się reakcji na niepowodzenia, tolerancji oraz obiektywizmu. Korzyści jakie wynikają z gry to zwiększenie umiejętności matematycznych oraz stymulowanie zdrowej rywalizacji i zasad fair play. Dzieci, które uczą się główkowania nad szachownicą, czerpią z tego satysfakcję i przyjemność. W Academy International gwarantujemy, że taka rozrywka to przede wszystkim doskonalenie umysłu, który wpływa na ich wszechstronny rozwój i pozwala kształtować umiejętności wykorzystywane w ciągu całego życia.