Krok po kroku zdobywamy świat

Świat jeszcze nigdy nie był tak łatwo dostępny! Życie w globalnej wiosce ma jednak swoje wymogi. Trzeba umieć się z tym światem porozumieć, myśleć kreatywnie, być samodzielnym i umieć współpracować w grupie, często w międzynarodowej grupie! Wychowując i kształcąc młodego człowieka należy wyposażyć go w narzędzia umożliwiające mu działanie w różnych warunkach, w dowolnym miejscu na świecie oraz w zmiennym środowisku - to podstawowe założenie edukacji w Academy International.

Placówki Academy International mają ambicję kształtować swoich podopiecznych na obywateli współczesnego świata – biegle posługujących się językami obcymi, samodzielnych, odpowiedzialnych i potrafiących współpracować w grupie. Wykorzystujących w nauce i codziennym życiu logiczne myślenie – rozwijaniu, którego służą m.in. zajęcia szachowe. Otwartych na wielokulturowość i akceptujących różnice między ludźmi.

 

– Dlaczego placówki Academy International postawiły w swoim programie edukacyjno-wychowawczym na dwujęzyczność, logiczne myślenie i samodzielność?

Anna Marzec Dyrektor Academy International Bielany Dwujęzycznego Przedszkola i Żłobka – Misją placówek Academy International od zawsze było wspieranie rozwoju dzieci w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji. Obecnie nasz program koncentruje się na przygotowaniu dzieci do funkcjonowania w nowoczesnej wielokulturowej społeczności. Kluczowymi Elementami tego programu jest edukacja dwujęzyczna, bazująca na CLIL (Content and Language Integrated Learning) i immersji językowej, innowacyjny program rozwoju logicznego myślenia oraz międzynarodowy, certyfikowany projekt planu daltońskiego który kształtuje w dzieciach samodzielność, daje narzędzia do rozwijania odpowiedzialności za swoje działanie i umiejętność współpracy.

 

Dwujęzyczność to standard we współczesnym świecie

W placówkach Academy International dwujęzyczność jest standardem. Wczesny kontakt z językiem obcym stymuluje dziecko na różnych płaszczyznach i odgrywa niebagatelną rolę w jego rozwoju, im bowiem dłuższy czas obcowania z danym językiem, tym lepszych efektów można spodziewać się w przyszłości. Nie bez znaczenia jest tutaj możliwość poznawania obcych dla dziecka kultur, smakowanie ich różnorodności czy kształtowanie pozytywnych postaw w przyjaznym dla niego, twórczym środowisku jakim jest dwujęzyczne przedszkole i żłobek. Academy International wprowadza język angielski poprzez immersję językową potocznie zwaną „zanurzeniem” w języku już w placówkach żłobkowych. Celem takiego działania jest oswojenie dziecka z językiem obcym, w naturalnym środowisku poprzez codzienny kontakt we wszystkich sytuacjach dnia codziennego. Język obcy jest narzędziem za pomocą, którego nauczyciel pokazuje dzieciom świat, bawi się z nimi, rozwija ich zdolności. Natomiast sama nauka języka obcego nie jest celem samym w sobie.

– Dlaczego warto uczyć języków obcych od najmłodszych lat?

– Katarzyna Wojtas, psycholog, Dyrektor Academy International Karolkowa 49 Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej – Intensywne trenowanie mózgu w okresie dzieciństwa (nauka języków) przynosi korzyści w postaci większej bystrości umysłu, lepszej pamięci, zdolności koncentracji i sprawności w rozwiązywaniu umysłowych łamigłówek w życiu dorosłym . Zatem decyzja o edukacji bilingwalnej to inwestycja długoterminowa, przynosząca dziecku szereg profitów m.in. rozwój kompetencji językowych, naturalnej ciekawości, a przede wszystkim pozbycie się bariery w komunikowaniu się z ludźmi z całego świata.

 

Z jakiego powodu dzieci lubią zajęcia językowe?

Mama Kuby, przedszkolaka z Academy International – Poza, przede wszystkim zdobywaniem wiedzy z zakresu języka angielskiego, myślę ze syn czerpie sporo radości z samych zajęć, które prowadzone są w bardzo atrakcyjny sposób. Program Mother Goose Time na którym pracuje Pani anglojęzyczna pozwala na bardzo nietypowe przyswajanie języka. Widać, że syn poznaje go poprzez świetną zabawę w bardzo naturalny sposób.

 szachy dla dzieci

Logiczne myślenie ma przyszłość!

Czym jest logiczne myślenie? Najprościej można je określić jako umiejętność prawidłowego rozumienia i wnioskowania. Innowacyjny program nauki logicznego myślenia – autorstwa Academy International – rozwija kreatywność i zdolność właściwego wnioskowania, umożliwia rozwiązywanie problemu samodzielnie i w grupie, daje szansę na pokonywanie barier i trudnych sytuacji. Jednym z narzędzi rozwijającym logiczne myślenie w placówkach Academy International są szachy. Dlaczego szachy? Szachy kształtują wyobraźnię i uczą koncentracji. Każda partia, wymaga zarówno działań ofensywnych jak i defensywnych, przez co zmusza zawodnika do intensywnego myślenia, planowania, przewidywania konsekwencji – to wszystko pozwala ćwiczyć myślenie strategiczne, które mniej lub bardziej świadomie wykorzystamy w wielu sytuacjach poza szachownicą. . Kolejnym elementem logicznego myślenia jest rozbudzenie w dziecku pasji naukowej. Zachęcenie go do poznania i oswojenia nauk ścisłych oraz obiektywnego postrzeganiem świata. Ta fascynująca przygoda z nauką biegnie tropem eksperymentów i doświadczeń wykonywanych na zajęciach, które odpowiadają na wiele nurtujących dziecko pytań np. Skąd się bierze światło? Dlaczego wyginęły dinozaury? Czy matematyka na prawdę jest królową nauk?…

 

– Czy logiczne myślenie można rozwinąć u każdego dziecka?

– Katarzyna Wojtas, psycholog, Dyrektor Academy International Karolkowa 49 Dwujęzycznej Szkoły PodstawowejZdolność logicznego myślenia można rozwinąć u każdego dziecka, jeżeli tylko proces zapoczątkujemy w odpowiednim momencie – najlepiej już w przedszkolu, lub najpóźniej w szkole podstawowej. Dlatego właśnie przedszkola i żłobki (ten program jest już realizowany w grupie żłobkowej w dwulatkach!)Academy International proponują swoim wychowankom zajęcia prowadzone według innowacyjnego, autorskiego programu nauczania „Mądra główka-łamigłówka”, w szkole Academy International Karolkowa 49 natomiast uczniowie uczestniczą w obowiązkowych zajęciach szachowych (dwa razy w tygodniu), oraz w zajęciach prowadzonych według autorskiego programu nauczania „Gimnastyka umysłu”, rozwijającego logiczne oraz kreatywne myślenie. Ponadto od 5 klasy wprowadzono naukę szybkiego czytania i mnemotechniki.

 

Jakie elementy z logicznego myślenia najmocniej pozostały w pamięci dzieci?

– Mama Kuby, przedszkolaka z Academy International – Kuba polubił szereg zabaw, które wymagają większej koncentracji uwagi. Interesuje się grami logicznymi, sam stara się je konstruować. Daje mu to wiele radości i satysfakcji.

dzieci na placu zabaw

Jestem samodzielny!

Obok nauczania dwujęzycznego oraz logicznego myślenia w dwujęzycznych placówkach Academy International program wychowawczy realizowany jest  w oparciu o międzynarodowy, certyfikowany projekt planu daltońskiego – Dalton International. Program ten dotyka wszystkich sfer działania dziecka, pracy, nauki i zabawy, a samodzielność, odpowiedzialność za własne działanie i kształtowanie umiejętności współpracy w grupie rozwijane są zarówno podczas zajęć obowiązkowych jak i dodatkowych. Kształtowanie samodzielności od najmłodszych lat sprawia, iż u dziecka rodzi się poczucie sukcesu i pewności siebie. Zwiększa się jego poczucie własnej wartości, a to przyczynia się do osiągania sukcesów zarówno edukacyjnych jak i życiowych. Kolejnym czynnikiem wpływającym na formowanie postaw i charakteru młodego człowieka jest odpowiedzialność, która jest niezbędnym elementem zdobywania wiedzy i szacunku. Rozwijając umiejętność współpracy dziecko uczy się współdziałania w grupie – potrafi współpracować z każdym partnerem i osiągać wyznaczony cel. Rozwijanie, od najmłodszych lat, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy daje dziecku szansę na to, że będzie sobie lepiej radziło w przyszłości.

 

– Jak ważna jest samodzielność w kształtowaniu osobowości dziecka?

– Katarzyna Wojtas, psycholog, Dyrektor Academy International Karolkowa 49 Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej – Samodzielność to jedna z naturalnych potrzeb dziecka. Już półtoraroczne dziecko – w miarę swoich możliwości i niewyręczane przez opiekunów –  stara się samodzielnie trafiać łyżeczką do buzi w trakcie jedzenia. Z jednej strony maluch chce: „ja sam/sama”, z drugiej strony jeśli samodzielność nie będzie wspierana, dziecko może ją zatracić. W naszych placówkach przykładamy wielką wagę do rozwijania samodzielności dziecka. Głównym założeniem zarówno nauczyciela dziecka w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak i rodzica, powinno być zachęcanie go do wykonywania dalszych prób, jak również okazywanie szacunku dla podejmowanych przez nie zmagań. Zachęcanie dziecka do samodzielności w działaniu oraz myśleniu jest kluczem do kształtowania osobowości dziecka.

 

– Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca to elementy wychowawcze, które są mocno rozwijane w placówkach Academy International, czy zauważyła Pani znaczące zmiany w rozwoju swojego dziecka w tych obszarach?

– Mama Kuby, przedszkolaka z Academy International – Wymienione elementy programu wychowawczego bardzo mi się podobają.  W codziennym życiu dostrzegamy szereg zmian, które wiążą się z rozwojem tych umiejętności. Syn sam chce być bardziej samodzielny, daje mu to wiele radości. W domu rozdziela różne funkcje za które odpowiedzialny jest poszczególny domownik. W bardzo odpowiedzialny sposób podchodzi do każdego zadania. Praca nad współpracą bardzo pomaga dzieciom, które są z natury introwertyczne, takie jak nasz syn. Dzięki niej bardziej otworzył się na kontakty z rówieśnikami.

 

– Czy placówki Academy International to odpowiedź na potrzeby współczesnego świata?

– Żyjemy w czasach dynamicznych i wymagających, które przed każdym stawiają wyzwania nieustannego uczenia się, rozwijania i dostosowywania do zmieniających się okoliczności. Zmiany technologiczne, demograficzne czy rozwój komunikacji wymuszają zmianę spojrzenia na przyszłość edukacyjną dzieci i stworzenia modelu nowoczesnego i otwartego na świat, gdzie umiejętności komunikacyjne, szybkość podejmowania trudnych decyzji i samodzielność stanowią fundament wykształcenia współczesnego Polaka. Odpowiadając zatem na pytanie… tak Academy International to odpowiedź na potrzeby współczesnego świata. Edukacją najmłodszych zajmujemy się od blisko 20 lat. Przez cały ten czas staramy się być innowacyjni i nowocześni. Niegdyś nowością były wprowadzone przez nas kamery do sal przedszkolnych czy codzienna nauka języka angielskiego. Dzisiaj to już niewywołujące dyskusji standardy, które obowiązują we wszystkich naszych placówkach. Rozumiemy potrzeby współczesnego świata i poszliśmy z duchem czasu dostosowując nasz system edukacyjno-wychowawczy do jego wymogów. Podstawę naszego innowacyjnego modelu stanowią trzy zasadnicze filary: dwujęzyczny model edukacyjno-wychowawczy , rozwój logicznego i kreatywnego myślenia, które w przyszłości umożliwi podejmowanie twórczych i trafnych decyzji oraz samodzielność, bez której już dziś nie wyobrażamy sobie odpowiedzialnego dorosłego człowieka. Niewątpliwym atutem naszego dwujęzycznego nowoczesnego systemu edukacyjno-wychowawczego jest jego spójność edukacyjno -wychowawcza i możliwość ciągłości– żłobek, przedszkole, szkoła. Pozwala ona na rzeczywiste poznanie specyfiki rozwojowej każdego dziecka, wykrywanie na czas i niwelowanie ewentualnych deficytów oraz na pracę nad jego uzdolnieniami. Wykorzystujemy cały potencjał, jakim dysponujemy, do przygotowania naszych podopiecznych do odnoszenia sukcesów poza naszymi placówkami, na dalszych etapach kształcenia i w dorosłym życiu. – mówi Małgorzata Guzy, wiceprezes zarządu Academy International.

 

Academy International Dwujęzyczne Placówki Edukacyjne www.academyinternational.pl

 

Materiał zamieścił portal www.edziecko.pl