Logiczne myślenie

Dlaczego – pytanie, które kochamy!

Dzieci mają naturalną skłonność do stawiania pytań, poszukiwania nieoczywistych rozwiązań, nie ograniczają swojej fantazji i ciekawości świata. To potencjał, na bazie którego można rozwinąć w nich zdolność logicznego myślenia oraz kreatywność. W Academy International jesteśmy przekonani, że te właśnie umiejętności w znacznym stopniu determinują późniejsze sukcesy.

Dlatego stworzyliśmy autorski program wspierania logicznego myślenia, który z powodzeniem realizujemy w żłobku, przedszkolu i szkole. Jednym z jego elementów jest nauka gry w szachy. Dzięki „królewskiej grze” dzieci ćwiczą umiejętność koncentracji oraz przewidywania. Uczą się zasad współpracy w grupie, respektowania opinii innych, radzenia sobie z sukcesem i porażką. O celowości tych działań świadczą sukcesy naszych uczniów, którzy w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach matematycznych radzą sobie wprost rewelacyjnie. To logiczne wytłumaczenie, dlaczego warto postawić na logikę!

dziecko gra w szachy

Innowacyjny program nauki logicznego myślenia Mądra główka- łamigłówka (program realizowany w żłobku i przedszkolu), autorstwa Academy International rozwija kreatywność i zdolność właściwego wnioskowania, umożliwia rozwiązywanie problemu samodzielnie i w grupie, daje szansę na pokonywanie barier i trudnych sytuacji. Na tych zajęciach dzieci mogą znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących je pytań, nie tylko z codziennego życia, ale też z zakresu matematyki i nauk ścisłych.  Nasi wychowankowie z  upodobaniem ćwiczą „giętkość” swojego umysłu rozwiązując zagadki, gry logiczne oraz kompetencje matematyczne.

Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu autorskiemu programowi „Gimnastyka umysłu” (program realizowany w dwujęzycznej szkole podstawowej) uczniowie Academy International, nie tylko wykształcą logiczne myślenie, ale także kreatywność, co pozwoli im wyjść poza utarte schematy,  znajdować niestandardowe rozwiązania w działaniu oraz rozbudzi ciekawość świata.

dzieci w przedszkolu

Jednym z najważniejszych założeń „Gimnastyki umysłu” jest efektywne wykorzystanie zasobów pamięci – co niewątpliwie przydaje się na dalszych etapach edukacji oraz kształtowanie odporności emocjonalnej.

Logiczne myślenie kształtujemy również w oparciu  o wybrane elementy edukacji matematycznej (program rozszerzony z matematyki).

Z kolei praca nad koncentracją uwagi odbywa się przez cykl zabaw opartych na umiejętności selekcji bodźców, podtrzymywania oraz podzielności uwagi. Integralną częścią tego programu jest gra w szachy. Są to zajęcia obowiązkowe dla wszystkich uczniów naszej dwujęzycznej szkoły, w ramach programu podstawowego. Szkoła nasza posiada certyfikat „Szkoły przyjaznej Szachom” oraz certyfikat „Szachy w szkole i przedszkolu”. Wszyscy nasi nauczyciele przechodzą cykliczne szkolenia szachowe, szkoła współpracuje ze specjalistą szachowym oraz prowadzi Uniwersytet Szachowy dla uczniów i rodziców.