Zdobywaj świat z Academy International!

Misją Academy International jest stworzenie inspirującego środowiska, w którym dobre wychowanie i wysoki poziom edukacji przygotują młodych ludzi na wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat.

Na każdym etapie edukacji w Academy International staramy się zapewnić naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa oraz dostosowane do ich wieku i możliwości warunki do rozwoju.

Pragniemy, aby naszych absolwentów cechowała swoboda porozumiewania się w językach obcych oraz gruntowne wykształcenie ogólne.

Staramy się rozwinąć w nich zdolność logicznego myślenia, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność współpracy w grupie. W wychowaniu kładziemy szczególny nacisk na zasady savoir-vivre’u oraz obcowanie z kulturą i sztuką.

Naszą misję realizujemy poprzez wspólne działania uczniów, rodziców i nauczycieli. Wysiłek, jaki wkładamy w wychowanie i edukację, daje naszym podopiecznym podstawy do osiągnięcia sukcesu.

Przy tworzeniu profilu edukacyjno-wychowawczego Academy International przyświecała nam wizja naszego wychowanka.

misja 3

Zarówno dziecko chodzące do naszych przedszkoli, jak i młody człowiek – uczeń szkoły czuje się obywatelem współczesnego świata. Jest za pan brat z językami angielskim i hiszpańskim (uczeń szkoły biegle porozumiewa się w języku angielskim), jest otwarty na wielokulturowość, akceptuje różnice między ludźmi, nie boi się podejmowania nowych wyzwań.

Nasz wychowanek jest twórczy i kreatywny, dzięki konsekwentnej edukacji skupionej na rozwoju logicznego myślenia i wychowaniu w systemie daltońskim jest samodzielny w myśleniu i działaniu, wychodzi poza utarte schematy, pokonuje bariery i rozwiązuje problemy.

Ma naturalną ciekawość świata, podsycaną na zajęciach typu „science” oraz zajęciach przybliżających zwyczaje i kulturę innych krajów.

Jest aktywny fizycznie, czuje ducha rywalizacji i chętnie bierze udział w zawodach sportowych w gronie rówieśników. Umie współpracować w grupie, ale też pełnić rolę lidera.

Jednym słowem wychowanek Academy International zdobywa świat zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zamierzeniami!

misja 2