Co nas wyróżnia

Dostrzegamy potrzeby współczesnej edukacji i dostosowujemy do nich nasze programy.

Doświadczenie w edukacji najmłodszych

Przez blisko 20 lat, jako Akademia Uśmiechu – pierwsza sieć przedszkoli niepublicznych wypracowaliśmy własne, skuteczne i cenione metody pracy z dziećmi. Wiemy, jak się bawić, by uczyć oraz jak sprawić, by nauczanie stało się  fascynującą przygodą. Te doświadczenia to ogromny kapitał dla Academy International.

Nowatorski program dwujęzycznej edukacji językowej oparty o CLIL i Immersję językową

Począwszy od grup żłobkowych, poprzez przedszkola i szkołę komunikujemy się z dziećmi w języku angielskim, dzięki czemu staje się on dla naszych podopiecznych naturalnym sposobem porozumiewania się. W żłobku codziennie przez godzinę dzieci są „zanurzone” w angielskich śpiewankach, wierszykach i rymowankach. Grupy przedszkolne prowadzi nauczyciel polsko i anglojęzyczny. Anglista przez cały dzień „oswaja” dzieci z angielskim komunikując się z nimi tylko w języku angielskim. Wszyscy są  zdziwieni jak szybko dzieci wszystko rozumieją. W pięciolatkach przez kilka godzin codziennie dzieci są „zanurzone” w języku angielskim przebywając tylko z nauczycielem anglojęzycznym. W szkole  wprowadziliśmy  zasadę nauczania  różnych przedmiotów przez anglistów oraz native speaker. Uczniowie doświadczają, odkrywają, rozwijają  na lekcjach science nie tylko nowe horyzonty ale przede wszystkim rozwijają komunikację międzykulturową, arts, music a nawet matematyka po angielsku nie jest już dla nikogo koszmarem.

Dostrzegamy  potrzeby współczesnej edukacji i dostosowujemy do nich nasze programy

Dlatego naszym priorytetem jest rozbudzanie w dzieciach umiejętności logicznego myślenia, kreatywnego działania, rozwijanie w nich odpowiedzialności, samodzielności i umiejętności współpracy w grupie.
co_nas_wyroznia_2

 Infrastruktura i wyposażenie naszych placówek

Oferujemy dzieciom przestronne, kolorowe sale dydaktyczne, zewnętrzne i wewnętrzne sale zabaw, atrakcyjne dla nich pomoce i zabawki.

Aktywne współdziałanie z rodzicami

Jesteśmy przekonani, że do pełnego i szczęśliwego rozwoju dziecka potrzebna jest ścisła współpraca z rodzicami, ponieważ to oni znają swoje dziecko najlepiej i powinni czynnie współkształtować jego rozwój. Dlatego zachęcamy rodziców do aktywnego włączenia się w życie żłobków, przedszkoli i szkoły, dając im ku temu szereg ciekawych możliwości.

Wiara w naszych wychowanków

Indywidualne podejście do dziecka,  wzmacnianie jego umiejętności, praca nad słabszymi stronami, rozwijanie zdolności oraz poszerzanie horyzontów to nasze zadania, nasza pasja i źródło wieloletnich sukcesów edukacyjno-wychowawczych.

co_nas_wyroznia_3

Nasze projekty

W Academy International Dwujęzycznych Placówkach Edukacyjnych realizujemy szereg interesujących projektów edukacyjnych, dedykowanych dzieciom w grupach żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych. Dla naszych podopiecznych wspólne zdobywanie świata i przekraczanie swoich granic to niezmiennie fascynująca przygoda!

projekty_edukacyjne

 

 

 Projekt AIESEC  Bajeczki ze skrzyneczki  Dalton International
 Logo_ Kindergarten  bajeczki_ze_skrzyneczki  dalton_logo
Realizujemy Międzynarodowy
Projekt International
Kindergarten!
Anglojęzyczne bajki
czyta Katarzyna Skrzynecka.
Potrafię, zrobię to sam!