Dbamy o wszechstronny rozwój

Academy International to nowoczesne placówki edukacyjne i wyjątkowe miejsce na mapie edukacyjnej Warszawy XXI wieku, w którym zabawa przeplata się z nauką dając dzieciom poczucie niezależności i bezpieczeństwa. Zapewniamy ścieżkę edukacyjną i wychowawczą dzieciom od 12 miesiąca życia do ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

Naszym głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia we współczesnym świecie. Świecie wielokulturowości, globalizacji i nowych komunikacji, gdzie kontakt z technologiami i informatycznymi strukturami jest na porządku dziennym, a komunikacja wymaga znajomości języków obcych.

Ciepła, rodzinna atmosfera oraz serdeczni i życzliwi nauczyciele to klucz do sukcesu Academy International . Ciekawe i absorbujące zajęcia prowadzone już w grupach żłobkowych, rozwijają  i oddziaływają na wszystkie zmysły naszych podopiecznych.

uczniowie Academy International

Dużym atutem Academy International jest  ciągłość procesu edukacyjno-wychowawczego, który rozpoczyna się już w placówkach żłobkowych, a kontynuowany jest w przedszkolach oraz szkole podstawowej. Pozwala to naszej kadrze pedagogicznej na rzeczywiste poznanie specyfiki drogi rozwojowej każdego dziecka, wychwytywanie elementów wymagających doskonalenia oraz na podjęcie ukierunkowanej pracy nad rozwijaniem jego talentów.

Spójność programów realizowanych w żłobku, przedszkolu i szkole buduje spójny system edukacyjny, w którym dzieci z łatwością się odnajdują i w którym czują się bezpiecznie. Konsekwentnie stawiamy na naukę języków, rozwój logicznego myślenia, wspieranie samodzielności dzieci dostosowując nasze wymagania do ich możliwości.

Uczniowie Academy International w Warszawie

W Academy International:

  • Wprowadziliśmy holistyczny program dydaktyczno – wychowawczy uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.
  • Realizujemy dwujęzyczny program edukacyjny.
  • Rozwijamy u dzieci logiczne myślenie za pomocą innowacyjnego program rozwoju logicznego myślenia już od grupy dwulatków, codziennie!
  • Kształtujemy u dzieci samodzielność, odpowiedzialność za swoje działanie i umiejętność współpracy w oparciu o międzynarodowy, certyfikowany projekt „Dalton International”.
  • Dbamy o wszechstronny rozwój muzyczny.
  • Gwarantujemy gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy.
  • Zapewniamy wykwalifikowaną, kompetentną i życzliwą dzieciom kadrę pedagogiczną.
  • Zapewniamy dziecku specjalistów współpracujących z przedszkolem, logopedę, psychologa, indywidualne zajęcia korekcyjne.
  • Przygotowujemy całościową ofertę zajęć dodatkowych dzięki, którym każde dziecko będzie mogło rozwijać swoje talenty i zainteresowania.
  • Aktywnie współdziałamy z rodzicami i pomagamy Im być wspaniałymi rodzicami – organizujemy m.in. „Warsztaty skutecznego rodzica”.

Zapewniamy ciągłość edukacyjną oraz programową w dwujęzycznym środowisku. Poprzez dwujęzyczny żłobek, przedszkole, szkołę podstawową. W planach dwujęzyczne liceum.

dzieci z całego świata