Opieka, rozwój, edukacja

Nasza idea pracy z dziećmi w grupach żłobkowych opiera się na trzech najważniejszych założeniach – zapewnieniu im opieki dającej poczucie bezpieczeństwa, stopniowej nauce samodzielności oraz odkrywaniu z nimi otaczającego ich świata, co jest optymalną formą nauki dla najmłodszych.