Plan daltoński w Academy International Bielany

Jako wychowawcy i nauczyciele dzieci, musimy zarówno im, jak też ich rodzicom dawać najlepszy przykład. To jedno z ważniejszych założeń planu daltońskiego. Dlatego dbamy o to, by program realizowany był konsekwentnie i efektywnie w każdej z placówek AI.

Obowiązki dyrektora w dwujęzycznej placówce AI w warszawskiej dzielnicy Bielany pełni Pani Daria Powałowska. Opowiadając o efektach wdrażania metody planu daltońskiego zaznacza i podkreśla ważne obszary, w których dzieci robią widoczne i trwałe postępy.

Od najmłodszych grup widoczna jest współpraca. Dzieci chętnie sobie pomagają, np. podczas sprzątania – nawet  jeśli to nie one bawiły się daną zabawką. Są wobec siebie bardzo życzliwe i pomocne. Bardzo wyraźnie widoczne jest także poczucie obowiązku. Maluchy w naszych dwujęzycznych żłobkach i przedszkolach, zwracają uwagę na to kto jest odpowiedzialny za jaki kącik na tablicy dyżurnych i dbają o to, by miejsce, za które są odpowiedzialne było uporządkowane. Podczas przygotowywania posiłków, dzieci chętnie rozdają sztućce i talerze.

Najstarsze grupy samodzielnie się ubierają oraz rozbierają. Pomocy wychowawców potrzebują jedynie przy wykonywaniu skomplikowanych czynności, jakimi jest np. sznurowanie butów lub trudne w obsłudze zatrzaski. Samodzielność rozwijana jest także podczas zaznaczania swojej obecności na liście. Dzieci potrafią robić to same nawet w grupach żłobkowych. W placówce na Bielanach listą są łódeczki, do których ciocie przyczepiają zdjęcie osoby obecnej, a cała grupa bierze udział w podpowiadaniu, które zdjęcie powinno zostać wybrane.

Poza samodzielnością widoczna jest także rozwijająca się dojrzałość emocjonalna. Dzieci radzą sobie z mówieniem o swoich emocjach i nastrojach. Potrafią zakomunikować kiedy są smutne, złe czy szczęśliwe. Wiedzą również jak interpretować swoje uczucia oraz opowiedzieć dlaczego tak właśnie się czują.

Dodatkowym, wyraźnie widocznym elementem jest fakt, że dzieci są świetnymi obserwatorami. Bez przeszkód czy problemów radzą sobie z tablicą pogody i kalendarzem tygodniowym.

zdjecia tablica karteczki dziecko