Plan daltoński w Academy International Centrum

W edukacji daltońskiej nauczyciel  stawia przed dziećmi wyzwania zachęcające do samodzielnego działania, mobilizuje do współpracy w grupie, promuje niezależność i odpowiedzialność. Dzieci otrzymują wskazówki, ale jednocześnie mają pozostawioną przestrzeń na własną inicjatywę. Jednak główną rolą nauczycieli w ramach realizacji planu daltońskiego, jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Realizacja tego celu obejmuje wiele istotnych obszarów.

W dwujęzycznym żłobku i przedszkolu w centrum Warszawy, dzieci uczą się współpracy, dzięki której rozwija się w nich empatia. Dzieci potrafią uwzględniać potrzeby innych oraz wzajemnie wspierać się podczas wykonywania zadań. W starszych grupach dzieci potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy, wykonywać zadania oraz szukać rozwiązań. Poznają własne możliwości oraz uczą się wyciągania wniosków poprzez refleksje nad wykonywanymi przez siebie zadaniami. Młodsze grupy z kolei są na etapie nabywania i doskonalenia tych umiejętności.

W placówce AI w Centrum, każdy dzień rozpoczyna się od zaznaczenia obecności. Dzieci wykonują tę czynność poprzez przyczepienie w odpowiednim miejscu swojego zdjęcia oraz określa swój nastrój, przyklejając odpowiadający mu obrazek na tzw. tablicy emocji. Każdy dzień tygodnia oznaczany jest innym kolorem, a wymienione czynności są stałym elementem dnia.

Cykle pracy z dziećmi dzielone są na tygodniowe. Po każdym zakończonym cyklu, dzieci mają czas na refleksję nad wykonywanymi przez siebie zadaniami. Zastanawiają się wówczas, czy mogły coś zmienić w swoim zachowaniu lub realizowanych zadaniach, czy zrobiły wszystko w zaplanowanym czasie itp. Refleksja nie jest oceną, a stanowi element zastanowienia i wyciągania wniosków. Jeżeli dziecko nie wyrobiło się z realizacją swoich wszystkich zadań w określonym czasie, nauczyciel może wówczas zasugerować, by w kolejnym tygodniu, zaplanowało swoją pracę już na jego początku i nie zostawiało wszystkiego na koniec, zostawiając podjęcie tej decyzji dziecku.

odpowiedzialność dni tygodnia emocje lista obecności