Plan daltoński Academy International Żoliborz

Rozpoczęcie wdrażania programu daltońskiego w codzienność dziecka od jego najmłodszych lat oznacza, że rozpoczyna się długa droga systematycznego nauczania, mającego zaowocować wymiernymi korzyściami w życiu dorastającego człowieka. Grupy żłobkowe to łagodny start i podłoże, aby możliwe było dalsze rozwijanie umiejętności dzieci w grupach przedszkolnych, a następnie w szkole. Wychowywanie dzieci to zaangażowanie i praca opiekunów oraz świadomość, że dzięki właściwej realizacji odpowiednio dobranego programu edukacji, odgrywają oni ogromną rolę we wspieraniu rodziców w ich codziennej roli.

W dwujęzycznym żłobku i przedszkolu na Żoliborzu, o realizację programu daltońskiego dba Pani Dyrektor Magdalena Waszak. Efekty pracy jej zespołu widoczne są np. podczas samodzielnego mycia ząbków w najmłodszych grupach – na Żoliborzu są to mali Tropiciele.

Praca opiekunów skupia się także na nauce dzieci porządku i systematyczności. Występuje wspólne sprzątanie zabawek, odkładanie butów i kapci we wskazane miejsce, samodzielne mycie rąk oraz jedzenie.

Starsza grupa – grupa Odkrywców – osiągnęła umiejętność samodzielnego zakładania oraz zdejmowania butów, współpracy podczas sprzątania Sali, zaznaczania swojej obecności na tablicy poprzez przyklejenie tam własnego zdjęcia, czy odnoszenia kubeczków do okienka w jadalni po skończonym posiłku.

Dzieci najstarsze – 4 i 5 letnie – wykonują zadania takie, jak m.in. pomoc przy nakrywaniu stołów, samodzielne nalewanie sobie zupy, przynoszenie drugiego dania, sprzątanie i wycieranie stolików po skończonym jedzeniu. Dzieci potrafią także współpracować w grupie i wykonują cztery karty zadań tygodniowo. Każdego dnia rozwijane są u nich nawyki zostawiania po sobie porządku oraz sprzątanie sali czy szatni, posługiwanie się nożem podczas jedzenia albo samodzielne wykonywanie zadań w trakcie zajęć.

academy dziecko sie bawi international