Plan daltoński - czyli o potrzebie samodzielności u dzieci

Amerykańska nauczycielka - Helena Pakhurst to twórczyni systemu nauczania zwanego "daltońskim planem laboratoryjnym".

Umożliwia on dostosowanie tempa nauki do indywidualnych i rzeczywistych możliwości ucznia, zrywając tym samym z tradycyjnym systemem nauczania. Dzięki temu dzieci uczą się polegania na sobie i własnych możliwościach. Zastąpienie masowego nauczania w klasie pozwala pobudzić dzieci do współpracy i daje możliwość indywidualnego sprawdzania wyników pracy u każdego dziecka przez nauczyciela. Plan daltoński zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych rozwiązań, daje poczucie odpowiedzialności za wykonane zadanie i zachęca dzieci do przejęcia inicjatywy, budując tym samym poczucie własnej wartości. Poprzez odpowiednie stymulowanie przez nauczyciela oraz dawanie impulsów i konkretnych przykładów czują się wolne w podejmowaniu decyzji. W Warszawie działają żłobki i przedszkola Academy International, które są pierwszymi dwujęzycznymi placówkami edukacyjnymi w Polsce posiadającymi certyfikat Dalton International Polska. Ponadto szkoła podstawowa Academy International przy ul. Karolkowej 49 jest objęta merytoryczną opieką Polskiego Stowarzyszenia Dalton w zakresie wprowadzania zasad pedagogiki planu daltońskiego, który opiera się nauce wolności, nauce samodzielności oraz nauce współpracy. Wolność to prawo wyboru czasu i kolejności wykonania zadania, który zależny jest od indywidualnych potrzeb dziecka. Samodzielność wyrabia się u pociech poprzez rozwiązywanie problemu na podstawie wskazówek nauczyciela. Natomiast współpraca jest elementem edukacji, która powinna być rozwijana u dziecka od najmłodszych lat, a doświadczenie i praktyka pokazują, że tłumaczenie przez rówieśnika jest dużo bardziej skuteczne niż przez nauczyciela. Realizowanie zadań szkolnych według pedagogiki daltońskiej to zachęcanie dzieci do działania poprzez wsparcie i motywację.