Program daltoński

Samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy, refleksja

Samodzielność jest jedną z naturalnych potrzeb dziecka – kluczem do kształtowania jego osobowości, dlatego w Academy International działamy według programu Dalton International, który wspomaga rozwój, niezwykle potrzebnych w życiu umiejętności takich jak: samodzielność, odpowiedzialność za własne działanie, umiejętność współpracy w grupie oraz refleksji.

Wpajana od najmłodszych lat samodzielność  daje dziecku szansę na to, że będzie sobie lepiej radziło w przyszłości, będzie odpowiedzialne, a podejmowanie własnych decyzji nie będzie sprawiało mu problemu. Ogromne znaczenie ma również fakt, iż samodzielność pozytywnie wpływa na samoocenę dziecka. Znacząco wzrasta jego pewność siebie i poczucie niezależności, a to sprawia, iż lepiej czuje się w grupie i łatwiej nawiązuje  oparte na współpracy relacje. Potrafi też przyjąć rolę lidera grupy.

W placówkach Academy International samodzielność kształtowana jest zarówno na zajęciach obowiązkowych jak i podczas innych działań edukacyjno-wychowawczych. Nauczyciele i wychowawcy odkrywają   naturalne  talenty dziecka i dostosowują  proces nauczania do jego możliwości i uzdolnień.  Dziecko motywowane jest do działania  poprzez wspieranie i akceptację, ale  również poprzez pobudzanie i kształtowanie jego poczucia odpowiedzialności.

dziecko w przedszkolu

Szkoła Academy International realizuje zajęcia według zasad pedagogiki daltońskiej.

Plan Daltoński opiera się na indywidualnej pracy uczniów. Zrywa z tradycyjnym, sztywnym klasowo-lekcyjnym systemem nauczania.  Umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia.  Buduje to w dzieciach poczucie własnej wartości i uczy polegania na sobie i własnych możliwościach.  Plan Daltoński wspomaga odpowiedzialność, konsekwencję w działaniu oraz poszukiwanie najlepszych oraz najprostszych metod pracy.

Academy International Karolkowa 49 objęta jest opieką merytoryczną Polskiego Stowarzyszenia w zakresie wprowadzania zasad pedagogiki planu daltońskiego (szkoła jest w trakcie dwuletniej certyfikacji). Przedszkola i żłobki Academy International, jako pierwsze dwujęzyczne placówki edukacyjne w Polsce, otrzymały certyfikat Dalton International Polska. Certyfikacja w każdej placówce trwała dwa lata.