Program profilaktyczny Academy International

Program profilaktyczny praktykujemy w naszej szkole dwujęzycznej w Warszawie, przy ulicy Karolkowej.

Jak wspominaliśmy w poprzednim wpisie dotyczącym wartości programów profilaktycznych w szkołach, są one niezwykle istotnym elementem w programie dydaktyczno-wychowawczym. Dlatego program profilaktyczny praktykujemy także w naszej szkole dwujęzycznej w Warszawie, przy ulicy Karolkowej.

Wizyta strażniczki miejskiej

Rozwój emocjonalny dzieci to etap trwający od momentu narodzin aż do osiągnięcia dorosłości. Dlatego należy go intensywnie i umiejętnie wspierać oraz uczyć dzieci radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ważnym jest także uświadamianie dzieci o tym, dlaczego okazywanie emocji w odpowiedni sposób jest ważne i jak należy to robić w sposób bezpieczny oraz skąd można i należy czerpać emocje dobre.

Celem wsparcia rozwoju emocjonalnego naszych podopiecznych, w styczniu tego roku, zaprosiliśmy do szkoły na Karolkowej Panią strażniczkę miejską. Spotkanie poświęcone było rozmowom na temat eliminowania negatywnych uczuć i praktycznych metod wyciszania oraz regulowania ich. Pani strażniczka zachęcała dzieci do aktywnego udziału w dyskusji, a efektem warsztatu było stworzenie listy pomysłów na pozbycie się złych emocji. Wśród kilku z nich, na liście pojawiły się między innymi:

  • Darcie gazety
  • Ściskanie miękkiej piłeczki
  • Gniecenie papieru
  • Boksowanie poduszki
  • Bieganie

Wynik tych odwiedzin uważamy za pełen sukces, a w przyszłości planujemy organizację kolejnych, pouczających i wartościowych spotkań.