Dwujęzyczne przedszkole w centrum Warszawy

Przedszkola Academy International to inspirujące i kreatywne środowisko dla każdego dziecka. Co wyróżnia nasze placówki? Na każdym etapie rozwoju , nie tylko przekazujemy wiedzę dostosowaną do wieku dziecka, ale przede wszystkim rozwijamy jego zdolności oraz kształtujemy umiejętności, które uważamy za kluczowe w nowoczesnej edukacji, bo wynikające z wyzwań współczesnego świata.

academy

Uczymy tak, żeby nasi absolwenci mogli się swobodnie komunikować, nie bali się samodzielnie podejmować decyzji, byli kreatywni, odpowiedzialni oraz chętni do współpracy. Są to umiejętności potrzebne nie tylko na rynku pracy, ale w całym dorosłym życiu, zarówno prywatnym jak i zawodowym. Stąd tak duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych.

Dwujęzyczność

Dwujęzyczna edukacja polsko-angielska, realizowana już na etapie żłobka, pozwala dzieciom w naturalny sposób poznawać  nowy język, likwidując bariery, jakie powstają przy tradycyjnym nauczaniu. Dla nas  język angielski jest narzędziem codziennej komunikacji. W szkole uczymy dodatkowo języka hiszpańskiego.

Międzykulturowość

Nie ograniczamy się jedynie do rozwijania kompetencji językowych, równie ważny jest dla nas kontekst kulturowy. Prywatne przedszkole Academy International uwrażliwia dzieci na zwyczaje i odrębność kulturową innych krajów. Prezentując różnorodność współczesnego świata, pomagamy dzieciom zrozumieć go i odnaleźć w nim swoje miejsce. Takie „otwarcie na świat” w naszych jednostkach to  także element przygotowania dzieci do bycia aktywnym członkiem społeczności międzynarodowej.

przedszkole_3

Logiczne myślenie

Jesteśmy przekonani, że obok znajomości języków, równie istotnym kapitałem na przyszłość jest umiejętność logicznego myślenia. Dlatego pozwalamy dzieciom na stawianie pytań i samodzielne poszukiwanie odpowiedzi, zachęcamy je do znajdowania wielu rozwiązań tych samych problemów, uczymy przewidywania wydarzeń i konsekwencji podejmowanych decyzji. W tę strategię znakomicie wpisują się szachy, obecne już na zajęciach w grupach przedszkolnych, a także autorskie programy wspierania logicznego myślenia.

Samodzielność, odpowiedzialność , współpraca

Pracujemy wg założeń programu daltońskiego, rozwijając w naszych podopiecznych takie cechy jak: odpowiedzialność za swoje działanie, samodzielność i umiejętność współpracy. Stawiając na samodzielne działanie, dajemy codziennie szansę na odnoszenie  mniejszych i większych sukcesów. Te z kolei budują w dzieciach wiarę we własne możliwości oraz poczucie wartości, które będą procentowały na dalszych szczeblach edukacji i w dorosłym życiu.

Sukces osobisty

Dając naszym podopiecznym tak wiele możliwości podejmowania samodzielnego działania oraz rozwijania własnych zdolności i zainteresowań, nie zapominamy o niezwykle ważnej umiejętności, jaką jest współpraca w grupie. Środowisko żłobka, przedszkola i szkoły to świetny poligon do nauki współdziałania z innymi. Pokazujemy dzieciom, że wykorzystując własny potencjał we współpracy z innymi, są w stanie osiągnąć znacznie więcej, a jednocześnie świetnie się bawić. Umiejętność współpracy to oswajanie indywidualizmu, tak potrzebne zarówno w najmłodszych grupach, jak i późniejszych kontaktach społecznych.

Zdobywaj świat z Academy International!

przedszkole_2