Język angielski dla Maluchów

Czy wczesny start w edukacji języka obcego to wymóg współczesnych czasów i powszechne zjawisko? Wczesny start w edukacji języka obcego jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem coraz powszechniejszym.

academy

Współczesne badania naukowe dowodzą, że skuteczność uczenia się języka jest tym większa, im młodsze dziecko. Wczesna stymulacja na różnych płaszczyznach ma dobroczynny wpływ na ogólny rozwój dzieci, a im dłuższy kontakt z językiem, tym możemy spodziewać się lepszych efektów na przyszłość.

Nie należy zapominać również o korzyściach płynących z kształtowania pozytywnej postawy wobec innej, obcej dla nas kultury. Przedszkola i Żłobki Academy International wprowadzają elementy języka angielskiego nawet w najmłodszych grupach. Celem takich działań jest przede wszystkim zapoznanie dzieci z językiem obcym, prostym słownictwem i zwrotami, rozbudzenia ich zainteresowań lingwistycznych oraz motywacji do nauki.

Biorąc pod uwagę opisane założenia nasi nauczyciele języka angielskiego posługują się różnorodnymi metodami przeznaczonymi do nauczania małych dzieci, wykorzystując wszelkie formy aktywności muzyczno-rytmicznych, fizycznych oraz artystycznych. Niebagatelną rolę w rozwoju kompetencji językowych we wczesnym dzieciństwie, zarówno w języku ojczystym jak i obcym, pełnią piosenki. Odpowiadają one za wprowadzenie przyjaznej atmosfery, relaksacji, uwrażliwiają na dźwięk i melodię a także zachęcają do ekspresji ruchowej. Są także nieocenionym źródłem struktur językowych czy słownictwa języka obcego, a w pracy z małymi dziećmi pozwalają na rozwój umiejętności słuchania, pomagają w utrwalaniu prawidłowej wymowy, zachęcają do pierwszej komunikacji w innym języku, w końcu także wprowadzają różnorodne elementy kulturowe. Nauczyciele często stosują krótkie piosenki w celach organizacyjnych, budujących określoną systematyczność i strukturę poprzez sygnalizowanie kolejnych etapów zajęć. Dotyczy to także ulubionych wierszyków czy rymowanek.

Edukacja w wieku przedszkolnym opiera się między innymi na wykorzystaniu naturalnych predyspozycji dzieci do aktywności ruchowej oraz wielozmysłowego odbierania świata. Predyspozycje te w parze z krótkotrwałym czasem skupienia uwagi stwarzają niemal idealne warunki do stosowania różnego rodzaju gier i zabaw. Nie tylko pomagają uatrakcyjnić zajęcia, ale co bardziej istotne proces przyswajania języka zachodzi bez większego wysiłku oraz w formie przystępnej dla najmłodszych. Kolejną formą aktywności wykorzystywaną przez naszych nauczycieli w nauczaniu języka angielskiego jest czytanie bajek i opowiadań. W czasie odpoczynku, spadku energii czy wyciszenia warto skupić się na czytaniu ciekawych baśni, szczególnie jeśli znany jest dzieciom ich kontekst lub treść. W ten sposób nasi podopieczni są w stanie więcej zrozumieć i zapamiętać. Książeczki anglojęzyczne, czy też te w języku ojczystym tłumaczone przez nauczyciela na język angielski, to nieodzowny element pracy wykorzystywany w grupach naszych najmłodszych przedszkolaków. Nie bez znaczenia jest odpowiedni dobór materiałów dydaktycznych, który pozwala sprostać potrzebom podopiecznych.

angielski_dla_malucha_link_2

Nauczyciele z Academy International korzystają z opowiadań programu Mother Goose Time Curriculum zawierającego takie narzędzia jak plansze, gry tematyczne, przepisy kulinarne, pomysły na eksperymenty, materiały plastyczne, pierwsze czytanki, memory, rebusy, scenariusze do mini przedstawień a także zestawy do pracy w kręgu: kalendarz, koło pogodowe, plansze z kolorami, kształtami oraz płyty CD z muzyką. Bogactwo tematów pozwala na nieskończoną liczbę możliwości oraz daje ogromne pole do działania zarówno nauczycielowi jak i jego podopiecznym.

Dwujęzyczny program nauczania to coś więcej, niż tylko intensywny kontakt z językiem angielskim. To także dużo większa możliwość poznawania różnorodności i odkrywania piękna świata poprzez język, będący uniwersalnym narzędziem komunikacji. Zależy nam, by wychowankowie Academy International chłonęli nie tylko słówka, zwroty i wyrażenia, ale przede wszystkim kulturę i obyczaje z różnych stron świata.