DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

Dwujęzyczność

Program Daltoński

Logiczne myślenie

Smacznie i Zdrowo

Międzynarodowe, dwujęzyczny żłobek, przedszkole i szkoła w centrum Wawra

Wyjątkowa oferta edukacyjna na nowy rok szkolny już w Wawrze. Renomowana, z ponad 20-letnimi tradycjami sieć Academy International otwiera tu kolejną, największą jak dotąd placówkę.

Trwają zapisy do żłobka, przedszkola, zerówki i pierwszej klasy. Sieć Academy International z sukcesami działa także w Centrum, na Żoliborzu, Woli i Wilanowie. Od ponad 20 lat lat z powodzeniem uczy dzieci angielskiego i hiszpańskiego, wpaja otwartość na świat dzięki przebywaniu w środowisku wielokulturowym już od najmłodszych lat, uczy samodzielności w oparciu autorski program inspirowany Planem Daltońskim. Oferta edukacyjna AI wzoruje się na amerykańskim systemie, skorelowanym z polską podstawą programową. Zgodnie z założeniami proces edukacyjny realizowany przez AI otwiera możliwości kontynuowania edukacji w środowisku międzynarodowym - także poza granicami Polski. Od kwietnia 2018 AI  otwiera w Wawrze, przy ulicy 27 grudnia 52 kolejną placówkę. Budynek  powierzchni ponad 1100 m kw. jest obecnie remontowany i przygotowywany w wysokim standardzie, spełniającym potrzeby dzieci i rodziców (np. wygodny parking). Projekt jest dopasowywany zarówno do dzieci młodszych, jak i starszych – klasa pierwsza, zerówka i grupa przedszkolna znajdujące się na parterze. Zaplanowano w nim duże i przestrzenne klasy, wyposażone wyłącznie w wysokiej jakości sprzęt oraz świetlicę, jadalnię, gabinet specjalisty do zajęć dodatkowych. Na zewnątrz znajduje ogród, strzeżony parking oraz pomieszczenie ochrony. Przygotowano także szeroką ofertę zajęć dodatkowych, dopasowaną  do indywidualnych potrzeb uczniów. Będzie także możliwość transportu dzieci do placówki. Z kolei profesjonalna kadra nauczycieli polsko i anglojęzycznych, zapewni dzieciom możliwość wykształcenia w sobie cech i wartości, które we współczesnym świecie są niezwykle ważne i cenne - zaradność, wyrozumiałość, życzliwość, naturalną pewność siebie, współpracę w zespole, umiejętności lingwistyczne oraz logiczne myślenie. Dążąc do ciągłego rozwoju i doskonalenia w zakresie nauczania, nową placówkę edukacyjną cechuje podwyższony standard dydaktyczno – wychowawczy. Przede wszystkim postanowiliśmy jeszcze bardziej rozszerzyć ofertę językową, w ramach której naukę języka hiszpańskiego rozpoczną już 5-cio i 6-cio latki z najstarszych grup przedszkolnych, a w każdej grupie – w przedszkolu, zerówce oraz w pierwszych klasach - zostanie przydzielonych dwóch wychowawców – jeden polskojęzyczny i jeden anglojęzyczny. Ponadto chcemy zapewnić kontakt z międzynarodowym i wielokulturowym środowiskiem poprzez organizację cyklicznych spotkań z rówieśnikami pochodzącymi z zagranicy – np. w ramach programu Say Hello to the World. Pozwoli to na kształtowanie postawy tolerancji, wyrozumiałości i wzajemnej akceptacji oraz rozwijanie praktycznych umiejętności językowych. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, w międzynarodowa szkoła podstawowa AI w Wawrze, będzie ubiegać się o akredytację udzielaną przez organizację AdvancED o  niezwykle ceniony certyfikat. Jego przyznanie oznacza spełnienie amerykańskich standardów w obszarze nauczania, oceniania, zasobów, a także administracji placówki.  Więcej informacji o Academy International i naborze - academyinternational.pl.