Okiem specjalistów

Naszą kadrę wspierają metodycy z zakresu wychowania przedszkolnego, szkolnego oraz dwujęzycznego, psycholodzy, logopedzi oraz specjaliści z zakresu: plastyki, muzyki i sportu. Nad naszym programem wychowawczym opartym o projekt planu daltońskiego czuwa Dalton International Polska.