Przygotowanie do szkoły

Krok ku szkole

Edukacja w przedszkolu Academy International ma za zadanie przygotowanie dzieci do szkoły. Nasi wychowankowie bardzo dobrze odnajdują się w rzeczywistości szkolnej, zarówno pod względem wiedzy, jak i dojrzałości emocjonalnej i społecznej.

academy

Na te trzy elementy kładziemy duży nacisk. Rozszerzony w stosunku do wymagań, program Academy International skutkuje tym, że nasi wychowankowie bardzo często wiedzą więcej niż ich rówieśnicy, a ich wiedza jest bardzo różnorodna. Intensywny kontakt z językiem angielskim również zdaje egzamin, ponieważ dzieci z łatwością podejmują naukę tego języka w szkole.

przygotowanie_2

W ramach przygotowania dla każdego dziecka raz na pół roku przygotowywana jest diagnoza, omawiająca jego postępy w nauce, kwestie wychowawcze, współpracy w grupie itp. Dzięki temu i wychowawca i rodzice wiedza, które obszary należy wzmocnić, jakie są mocne i słabsze strony ich dziecka.

przygotowanie_3

Sieć Academy International daje przedszkolakom możliwość kontynuacji edukacji w szkole podstawowej Academy International Karolkowa 49, w której założenia edukacyjne i wychowawcze znane z przedszkola są kontynuowane i rozwijane, zgodnie z możliwościami starszych dzieci.