DWUJĘZYCZNE ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE

Dwujęzyczność

Program Daltoński

Logiczne myślenie

Przyjazne Środowisko

Smacznie i Zdrowo

Wychowanie przez czytanie

„Dziecko, które czyta, stanie się dorosłym, który myśli”

Książka ma inny wpływ na czytelnika w zależności od jego wieku. Jednak w przypadku wieku dziecięcego, rzeczywistość i świat książkowych opowieści są niemal jednowymiarowe. Niesamowite przygody, ciekawe zagadki, zwroty akcji, tajemnice, towarzyszące temu uczucia smutku czy radości… książka w świecie dziecka to nie tylko uniwersalny klucz do jego wyobraźni – to także klucz do kształtowania jego osobowości i możliwości obfitujących na przyszłość.

Wpływ książek na rozwój emocjonalny dzieci

Niezależnie od tego, czy książka jest ilustrowana czy bez obrazków, wpływa ona na dziecko podobnie. Kolejne fragmenty książki, opisujące zdarzenia, postaci czy otoczenie, w sposób wyjątkowy pobudzają dziecięcą fantazję. Dzięki książce dziecko rozwija swój język, poznaje nowe słowa, nabywa umiejętność słuchania. Uczy się także nowych emocji, kształtuje wrażliwość moralną, doskonali pamięć oraz zaspokaja swoją ciekawość poznawczą. Czytanie książek przybliża dzieciom inny, odległy im świat, pozwala dostrzegać różne punkty widzenia, poszerzać ich własne horyzonty, pokazuje różnice pomiędzy ludźmi oraz wieloma aspektami życia.

Znaczenie przedszkola w rozwoju czytelniczym dzieci

Istotną rolę w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych u dzieci odgrywa przedszkole. Wiek przedszkolny to wiek, w którym dziecko płynnie przechodzi od zabawy w kartkowanie na chybił trafił, do systematycznego oglądania ilustracji, a następnie do zainteresowania tekstem. Zapewnienie dostępu do książek dziecku w tym wieku jest niezwykle ważnym elementem jego rozwoju. Dlatego też, w placówkach Academy International organizowane są czytelnicze spotkania, podczas których dzieci mają okazję „spotkać” się z książką i wspólnie uczestniczyć w przygodach, jakich doświadczają jej bohaterowie. Dziecko, przyzwyczajone i zaznajomione z książką od najmłodszych lat, z dużym prawdopodobieństwem będzie sięgało po książkę także w życiu dorosłym. Będzie chciało czytać, aby się rozwijać. Odnajdzie w książce nie tylko przyjemność z możliwości zrelaksowania się podczas czytania, ale także czerpania wiedzy i nabywania nowych doświadczeń czy życiowych nauk. W programie dydaktyczno-wychowawczym AI książka odgrywa niewątpliwie bardzo ważną rolę zajmując jedną z najwyższych pozycji na liście priorytetów codziennych zajęć. „Wychowanie przez czytanie” jest jednym ze stałych elementów w harmonogramie dnia. Według nas książka jest kluczem do zdobywania wiedzy oraz sprawności umysłu. Dlatego tak dużą uwagę przykładamy do rozwijania u naszych podopiecznych czytelniczych umiejętności oraz zapału do czytania.