DWUJĘZYCZNE ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE

Matematyka po angielsku

Academy International Karolkowa 49 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa; Dorota Zielińska – nauczycielka

Nauka matematyki powinna być fascynującą przygodą. Dla mnie przekazywanie wiedzy i wprowadzanie uczniów w świat matematyki jest pasją, którą uwielbiam zarażać. Aby jednak móc poruszać się po niezwykłych zakamarkach tej dziedziny wiedzy, należy zgłębić tajniki jej podstaw.

Dzisiejszy świat, dzięki internetowi, ułatwia nam kontakt z innymi ludźmi na całym świecie, oraz umożliwia błyskawiczne docieranie do różnych źródeł informacji opisywanych zarówno w języku ojczystym jak i jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków na świecie, w którym większość naukowców publikuje swoje prace, czyli angielskim. Swobodne korzystanie z wiedzy matematycznej, z opublikowanych prac naukowych wymaga nie tylko sprawności w posługiwaniu się, w zakresie matematyki, językiem polskim ale i językiem angielskim. Najczęściej używaną wersją języka angielskiego jest tzw. międzynarodowy język angielski, łączący w sobie elementy British English i US English.

Nierzadko zdarza się, że młodzi ludzie po opanowaniu podstaw wiedzy w szkole realizującej polski program nauczania, pragną ją poszerzyć o program międzynarodowej matury, czy też decydują się na podjęcie studiów w języku angielskim. Przygotowując i prowadząc lekcje matematyki w Academy International Wola Dwujęzycznej Szkole Podstawowej, pragnę sprostać tym wymaganiom i ułatwić uczniom realizację ich marzeń w tym zakresie.

Zajęcia prowadzę zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. Niewielu uczniów ma bowiem, opanowany angielski w takim stopniu, aby nowe zagadnienia można było od razu wdrażać w języku angielskim, dlatego są one najpierw wprowadzane po polsku. W prowadzeniu lekcji matematyki bazuję na programie zatwierdzonym przez MEN, tak aby zdanie egzaminu z matematyki po ukończeniu szóstej klasy nie stwarzało problemu. Podczas nauki matematyki przekazuję uczniom zarówno wersję polską jak i angielską poleceń dotyczących rozwiązywania zadań. Sprawdzonym i często stosowanym sposobem nauki matematyki w języku angielskim, w Academy International Wola Dwujęzycznej Szkole Podstawowej, jest rozwiązywanie na lekcji zadań w całości zapisanych po angielsku, a następnie zadawanie do samodzielnego ćwiczenia w domu podobnych zadań. Dodatkowo, każdy uczeń otrzymuje specjalnie przygotowane dla niego kartki z kluczowymi pojęciami z bieżącego zakresu materiału, tak w wersji angielskiej, jak i polskiej. Na lekcjach matematyki uczniowie rozwiązują zarówno zadania z różnych zbiorów i podręczników w języku polskim jak i z oryginalnych podręczników brytyjskich i amerykańskich, niejednokrotnie pracują również z zadaniami, z egzaminów do anglojęzycznych szkół.

Podczas zajęć wprowadzam elementy współzawodnictwa, polegające na motywowaniu uczniów do rozwiązywania przykładów przy tablicy, co pozwala na szybsze przyswajanie wiedzy. Uczniowie, odpowiadając prawidłowo na pytania, czy też rozwiązując zadania, gromadzą „kropeczki”, a następnie zamieniają je na „plusy”, które są sumowane. Uczniowie, którzy zbiorą najwięcej „plusów” są nagradzani ocenami. W ramach urozmaicenia zajęć uczniowie rozwiązują zadania konkursowe.