DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

Dwujęzyczność

Program Daltoński

Logiczne myślenie

Przyjazne Środowisko

Smacznie i Zdrowo

Międzynarodowość kolejny krok w rozwoju Academy International

Naszym celem jest dobór i opracowanie takich taktyk, które pozwolą osiągać sukces w przekazywaniu wiedzy.

Niewątpliwym sukcesem dwujęzycznych placówek edukacyjnych Academy International, są wysoko rozwinięte ambicje w doskonaleniu metod nauczania. Naszym celem jest dobór i opracowanie takich taktyk, które pozwolą osiągać pełen sukces w przekazywaniu wiedzy naszym podopiecznym oraz wsparciu rodziców w procesie wychowawczym.

Nowa jakość międzynarodowości

AI, jako dwujęzyczne placówki edukacyjne w Warszawie, za główne cele postawiła sobie prowadzenia edukacji zgodnie z zasadami dwujęzyczności, ucząc dzieci czym jest międzynarodowość oraz jakie są jej wartości. Opracowaliśmy także autorski program nauczania w oparciu o Program Daltoński. Chęć ciągłego rozwoju oraz doskonalenia wybranych przez nas metod nauczania zaprowadziły nas do etapu, kiedy postanowiliśmy ukierunkować naszą strategię na amerykański system nauczania, który uznaliśmy za wzór godny naśladowania.

W związku z tym, podjęliśmy decyzję o skorelowaniu polskiej podstawy programowej z realizacją międzynarodowego programu nauczania w oparciu o system amerykański. W naszej ocenie, poziom dydaktyczno-wychowawczy w naszych placówkach, zyska jeszcze wyższą, niż już osiągnięta, jakość i efektywność. W nowym roku szkolnym, AI będzie ubiegać się o uzyskanie najbardziej uznawanego certyfikatu wydawanego przez organizację AdvancED.

Korzyści płynące z akredytacji

Rozszerzenie systemu nauczania przede wszystkim pozytywnie wpłynie na naszych podopiecznych. Dzięki temu, oprócz zdobywania wszechstronnej wiedzy w dwóch językach, otrzymają także przygotowanie do dalszej, międzynarodowej nauki, w tym także zdawania międzynarodowej matury.

Dodatkowo, akredytacja to:

  • spełnianie amerykańskich standardów w zakresie nauczania, oceniania, zasobów oraz prowadzenia i administracji placówki
  • ciągły rozwój i doskonalenie
  • akredytacja przyznawana przez najlepiej rozpoznawalną organizację akredytującą szkoły w USA