Dla Dziecka od 3 do 6 lat

academy

Taniec Nowoczesny
Zajęcia taneczne polegające na rozwijaniu umiejętności taneczno-ruchowych u dzieci, zwiększają poczucie własnej wartości, ćwiczą koncentrację i skupienie w oparciu o różne style taneczne. Dzięki pracy w grupie, dzieci nabywają umiejętności szybkiego orientowania oraz podejmowania decyzji, jednocześnie ciesząc się ze wspólnej zabawy. Obok tanecznych kroków i ich kombinacji, wykonuje się ćwiczenia ogólnorozwojowe, które pozwalają spożytkować energię oraz budują świadomość ciała dziecka. Stworzone kombinacje  i opanowane umiejętności pozwalają stworzyć układy choreograficzne do zaprezentowania jako podsumowanie efektów.

Balet
Zajęcia baletowe pomagają kształtować prawidłową postawę ciała oraz koordynację ruchową, kształtują świadomość ruchu i wdzięk. Jednocześnie mają na celu wypracowanie u dzieci poczucia rytmu i zaprzyjaźnienia się z muzyką. Obok profesjonalnych ćwiczeń baletowych takich jak plie, grand battement czy fondue, wprowadzone są improwizacje do muzyki klasycznej oraz zabawy działające na wyobraźnię dziecka. Wyuczone elementy tańca łączone są w małe etiudy taneczne i układy choreograficzne które zostaną przedstawione publiczności jako podsumowanie osiągniętych postępów.

Karate
Uczestnictwo w treningach karate zapewnia sprawność, kontrolę emocji, poprawę koncentracji, pewności siebie i pogodę ducha w życiu codziennym. Ćwiczenia karate to doskonałe narzędzie do korygowania wad postawy co ma olbrzymie znaczenie u dzieci w wieku przedszkolnym ale i nie tylko. Bloki, kopnięcia czy uderzenia można traktować jako elementy gimnastyki, które wspaniale korygują wady klatki piersiowej, wady kręgosłupa czy wady kończyn dolnych a układy tzw. kata służą znakomicie do poprawy koordynacji ruchowej i bardzo dobrze rozwijają pamięć. Dużą zaletą ćwiczeń karate jest to, iż powodują one równomierny rozwój całego ciała, a nie tylko poszczególnych jego części, jak to ma miejsce w innych dyscyplinach sportu. Nie spotykamy się tu z przerostem pewnych grup mięśniowych, ani niedorozwojem innych. Całe ciało rozwija się harmonijnie. Natomiast sam trening karate jest poświęcony oprócz nauki różnorodnych technik, przede wszystkim opanowaniu samokontroli, umiejętności przewidywania cudzych zachowań i ćwiczeniu koncentracji, przyczynia się do wszechstronnego rozwoju osobowości i zdolności poznawczych ćwiczących. Zajęcia karate eksponują ekspresję dziecka co ma istotne znaczenie w wieku przedszkolnym. Przekłada się to na większe skupienie i samodyscyplinę w innych dziedzinach życia. Skutkuje to często lepszymi wynikami w nauce, poprawą zachowania, a także mniejszą podatnością na nękające dziś młodych ludzi zagrożenia.

Warsztaty plastyczne z elementami ceramiki
Podczas warsztatów dzieci poznają szeroki wachlarz możliwości wypowiedzi plastycznej oraz zapoznają się z rożnymi technikami, takimi jak: ceramika, malarstwo, rysunek węglem, kredą i pastelami, collage, rzeźba, wycinanka, formy przestrzenne, instalacja i inne. Zajęcia mają sprzyjać wydobyciu naturalnego potencjału dziecka, aktywizowaniu myślenia, przyczyniać się do rozwoju samodzielności w działaniu, zachęcać do poszukiwania odkrywczych pomysłów, rozbudzać otwartość na nowe doświadczenia, rozwijać ekspresję i wyobraźnię. Mają również służyć zdobywaniu wiedzy o otaczającym świecie oraz uwrażliwiać na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych i społecznych, ale przede wszystkim zajęcia mają być źródłem czerpania radości z tworzenia i dobrej zabawy.

Eksperymenty
Zajęcia te to połączenie świetnej zabawy i sporej dawki wiedzy, zdobywanych podczas odkrywania zagadek otaczającego nas świata. Dzięki nieskomplikowanym doświadczeniom rozwijamy u dzieci wyobraźnię,  zdolności manualne oraz zainteresowanie dziedzinami ścisłymi.

Propozycja zajęć indywidualnych
Ćwiczenia logopedyczne
Zajęcia indywidualne dla zakwalifikowanych podczas badań przesiewowych dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej. Ćwiczenia w czasie zajęć dostosowane są do możliwości i aktualnych potrzeb dziecka. Każde dziecko w trakcie zajęć korzysta ze specjalnie przygotowanych pomocy. Wszystkie dzieci przechodzą bezpłatne badanie logopedyczne po którym Rodzic otrzymuje pokontrolną kartę dziecka po przeprowadzonym badaniu wraz z diagnozą logopedyczną.

Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia indywidualne mające na celu poprawę rozwoju fizycznego dziecka. Zajęcia są przeznaczone szczególnie dla Przedszkolaków mało aktywnych ruchowo, z osłabionymi grupami mięśni pleców, brzucha lub stóp; dzieci mających kłopot z wykonaniem pewnego rodzaju ćwiczeń, jak np.:  ćwiczenia  skoczne, lub równoważne, w stosunku do swojej grupy wiekowej oraz dzieci z  już istniejącą wadą postawy, jak np. plecy okrągłe, płaskie, postawa skoliotyczna czy stopy płaskie.

 

Academy International Żoliborz Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek

Pełna oferta zajęć dodatkowych

Harmonogram zajęć dodatkowych