Dwujęzyczność

Poligloci Academy International!

W Academy International edukacja dwujęzyczna jest standardem. Zdajemy sobie bowiem sprawę, iż skuteczność uczenia języka jest tym większa, im młodsze dziecko ją rozpoczyna. Dlatego naukę języków obcych inicjujemy już w żłobku.

academy

Nasi najmłodsi podopieczni mogą korzystać z edukacji językowej dzięki wprowadzonej przez nas innowacyjnej metodzie – immersję językową. Polega ona na „zanurzeniu” dziecka w języku, obcowania z nim na co dzień podczas zabawy, zajęć muzycznych i ruchowych. Dzieci w sposób naturalny i bezstresowy przyswajają drugi kod językowy ucząc się „śpiewanek”, wyliczanek, „rytmiczanek”, słuchając prostych poleceń, połączonych z konkretnym działaniem. W ten sposób nie tylko osłuchują się z melodyką języka angielskiego, ale też łączą go ze wspaniałą zabawą w grupie rówieśników, co sprawia, że chętnie uczestniczą w zajęciach i podejmują próby komunikacji.

W dwujęzycznym przedszkolu na Żoliborzu edukację językową opieramy o CLIL (Content and Language Integrated Learning). Metoda ta pozwala przygotować dziecko do opanowania wiedzy językowej z wielu dziedzin. Mali poligloci świetnie bawią, nawet nie zdając sobie sprawy, jak wiele przy tej okazji się uczą. Pomagają nam w tym innowacyjne materiały edukacyjne, bardzo atrakcyjne dla dzieci i angażujące je do twórczej pracy.

Drugi język jest dla naszych podopiecznych narzędziem do poznawania świata, a nie celem do nauki. Edukacja bilingwalna oparta o CLIL przygotuje dzieci przedszkolne do kolejnego kroku – szkoły dwujęzycznej, ponieważ rozwija je językowo w bardzo różnych dziedzinach, dzięki czemu bez problemu odnajdują się w tematach poruszanych w szkole.

dwujezycznosc_p_2