Organizacja

Organizacja pracy przedszkola i rytm dnia dostosowany jest do potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat. Staramy się zapewnić dzieciom optymalne warunki do edukacji, rozwoju emocjonalnego i społecznego. Organizacja roku, kalendarz wydarzeń, rytm dnia dla każdej z grup przedszkolnych są dostępne dla Państwa po zalogowaniu w naszym intranecie oraz na tablicach grup i tablicy z ogłoszeniami.

academy

Rytm dnia
Mając na uwadze ograniczone możliwości koncentracji dzieci wynikające z wieku i ich upodobanie do ciągłej zmiany, staramy się tak organizować codzienny rytm pracy, aby cały czas podtrzymać ich zainteresowanie. Zabawa przeplata się z nauką, zajęcia przy stoliku z tymi na dywanie, zajęcia ruchowe z tymi bardziej statycznymi. Dzięki takiej cyklicznej zmienności zajęć, dzieci chętnie się na nich koncentrują i nie mają czasu na nudę.

Grupy przedszkolne Academy International liczą od 10- ściorga do 18- ściorga dzieci. W zależności od ilości dzieci w grupie, grupę prowadzi jeden nauczyciel lub dwóch nauczycieli.

organizacja_p_2

Grupy 3, 4-latków – w przypadku, gdy liczba dzieci w grupie 3, 4 latków wynosi poniżej 10-ciorga dzieci, grupę prowadzi nauczyciel polskojęzyczny (w wymiarze 4 godzin) i anglojęzyczny (w wymiarze 4 godzin). Od 11-ściorga dzieci Grupę prowadzi dwóch nauczycieli polsko i anglojęzyczny.

Grupę 5-latków, w której jest realizowane roczne przygotowanie do szkoły prowadzi nauczyciel anglojęzyczny, a dyrektor prowadzi roczne przygotowanie do szkoły (w wymiarze 4 godzin).

Spacer lub zabawa na zewnętrznym placu zabaw jest żelaznym punktem dnia naszych przedszkolaków. Staramy się, aby dzieci codziennie aktywnie spędzały czas na świeżym powietrzu. Nasze wyjścia dostosowujemy do pory roku i pogody (zimą raz dziennie, wiosnę, latem, wczesną jesienią – dwa razy dziennie).

„Kulki” – sporo energii tracą dzieci bawiąc się w sali z kulkami, każda grupa przedszkolna ma codziennie czas dla siebie „na kulkach”. Dzięki aktywnemu spędzaniu czasu i radosnym zabawom nasi podopieczni zdrowo się rozwijają, nabywają sprawności oraz kształtują prawidłową postawę i kondycję fizyczną. Dodatkowo dzięki intensywnemu ruchowi zwiększają swoją odporność.

Nasze posiłki
Podczas swojego pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewnione śniadanie, przekąski owocowo-warzywne w ramach drugiego śniadania, obiad i podwieczorek.

Godziny otwarcia
Nasze przedszkole pracuje od godziny 7.30 do 18.00. W wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z placówką istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod naszą opieką do godziny 19.00. Stawka za opiekę poza godz 18.00, za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 50 zł.

organizacja_p_3

Wakacje – International Summer
Pracujemy w czasie ferii i wakacji. Ze względu na rózne prace administracyjne placówka może zostać zamknięta na okres dwóch tygodni, w tym czasie udostępniamy Państwu miejsce w jednej z naszych najbliżej położonych placówek, która w tym czasie pełni dyżur. W wakacje zapraszamy również dzieci Państwa znajomych, rodzeństwo do spędzenia z nami wspaniałych wakacji International Summer – podróży, po różnych zakątkach świata!