DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

Samodzielność, odpowiedzialność...

Zdjęcia obrazujące codzienne czynności w przedszkolu, „dziwne” kolorowe zegary, tablice zadań, harmonogramy dyżurów, listy obecności uzupełniane przez dzieci… O co w tym wszystkim chodzi? O to, by uczyć dzieci samodzielności w działaniu, odpowiedzialności za swoje decyzje i umiejętności współpracy w grupie. W Academy International wykorzystujemy do tego celu elementy planu daltońskiego. Akcenty daltońskie w naszych przedszkolach to np. tablice zadań, na których dzieci samodzielnie zaznaczają, które z prac przeznaczonych na dany tydzień już wykonały. Same też planują, kiedy się nimi zajmą. Jedni już w poniedziałek odrabiają zadania na cały tydzień, inni zasiadają do nich w piątek po południu. Jeszcze inni wykonują je sukcesywnie w ciągu całego tygodnia. Każda metoda jest dobra, pod warunkiem, że w momencie podsumowania prac, wszyscy mają je zrobione. W ten prosty sposób dzieci przyzwyczajają się do samodzielnego planowania swojego czasu i biorą odpowiedzialność za wywiązanie się z zadania. Nasze odpowiedzialne przedszkolaki nie potrzebują przypominania, jak powinna wyglądać ich sala do nauki i zabawy. Każdy fragment sali – porządek stolików, zabawek, książeczek – zobrazowany jest na zdjęciach. Dzieci, patrząc na docelowe ustawienia, same dążą do tego, by ten stan odtworzyć. To kolejny element edukacji daltońskiej, który kształtuje odpowiedzialność za miejsce do nauki i zabawy oraz umiejętność współpracy z rówieśnikami w utrzymywaniu tego porządku. Takich prostych patentów mamy wiele i na co dzień obserwujemy, jak przekładają się one na sukcesy w wychowaniu naszych przedszkolaków. Efektem prowadzonych działań jest ukształtowanie w nich wewnętrznej motywacji do pracy, a cecha ta jest bez wątpienia kluczowa dla sukcesów na dalszych etapach edukacji i w dorosłym życiu.