Rytmika dla Malucha

Academy International Wilanów Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek; Marcelina Paniuta – Jankowska – instruktor rytmiki

„Ciało ludzkie jest orkiestrą, w której mięśnie, nerwy, uszy i oczy kierowane są jednocześnie przez dwóch dyrygentów – duszę i umysł”. Już przed narodzeniem dziecko słyszy i reaguje na dźwięki. Badania z zakresu psychologii muzyki potwierdzają ten fakt: przed przyjściem na świat dziecko ma za sobą pierwsze doświadczenia słuchowe. Będąc w łonie matki słyszy i reaguje na dźwięki pochodzące z otoczenia. Najlepiej o tym wiedzą matki, które czują czy dziecko jest pobudzone czy wyciszone w danym momencie, dlatego też w okresie ciąży zalecane jest słuchanie muzyki klasycznej (J.S.Bach, W.A.Mozart, L. Van Beethoven, F.Chopin), relaksacyjnej czy filmowej. Wymienione gatunki muzyki mają wpływ nie tylko na ośrodki słuchowe i nerwowe nienarodzonego dziecka, ale też na stan emocjonalny matki. Począwszy od życia płodowego, muzyka jest obecna w życiu dziecka: w melodii głosu mamy i taty, w dźwiękach, które słyszy, w muzyce, która je otacza. Pierwsze śpiewane dziecku do snu kołysanki czy też inne piosenki stanowią ważny początek drogi, która prowadzi do świata dźwięków. Dziecko rośnie i rozwija się, a wraz z rozwojem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, można rozpocząć jego umuzykalnianie. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną. Zajęcia muzyczno-ruchowe i nauka gry na prostych instrumentach umożliwiają dziecku nie tylko nabywanie elementarnej świadomości, ale przede wszystkim rozwija jego sprawności i nawyki, które mają wpływ na dyspozycje ogólne takie jak: orientacja ruchowa, szybkość reakcji, pamięć oraz myślenie. W ćwiczeniach rytmicznych jednocześnie uruchamiane są: uwaga – to, co słyszymy zostaje zarejestrowane w umyśle, inteligencja – usłyszane musimy zrozumieć i zanalizować, wrażliwość – odczuwając i przeżywając, pozwalamy muzyce przeniknąć nasze ciało, wprawianie ciała w działanie – przez ruch oddajemy muzykę, jej rytm i charakter. Poprzez ćwiczenia fizyczne do muzyki, dziecko rozwija myślenie, rozumienie uczuć i emocje, wyrabia pamięć, uwagę, zdolność skupienia się, dlatego rytmika z powodzeniem wykorzystywana jest również w pracy z dziećmi niewidomymi, upośledzonymi umysłowo oraz głuchoniemymi.

Zajęcia z rytmiki mają na celu zapoznanie i oswojenie dzieci z muzyką poprzez:

  • zabawy muzyczne;
  • reagowanie ruchem na dźwięki;
  • pobudzanie narządów słuchu, wzroku i ruchu poprzez wykorzystanie odpowiednich fragmentów muzyki skomponowanej i improwizowanej na żywo przez prowadzącego;
  • zabawy pogłębiające kontakt między dorosłymi i dziećmi, służące jednocześnie odprężeniu i wspólnemu przeżywaniu radości.

Dzięki uczęszczaniu na zajęcia z rytmiki dzieci:

  • uwrażliwiają się na piękno muzyki i rozbudzają emocjonalny stosunek do muzyki;
  • rozwijają aktywność muzyczną i wyzwalają tendencje do samoekspresji oraz inwencji twórczej;
  • kształtują harmonijny rozwój psychofizyczny oraz rozwijają predyspozycje słuchowo-głosowe i słuchowo-ruchowe;
  • uczą się nawiązywać bliższy kontakt z innymi osobami.