DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

DWUJĘZYCZNOŚĆ

PROGRAM DALTOŃSKI

LOGICZNE MYŚLENIE

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO

HISZPAŃSKI

Programy profilaktyki w szkołach

Programy profilaktyki opracowane zostały po to, aby usprawnić element wychowawczy w szkołach.

Programy profilaktyki opracowane zostały po to, aby umożliwić, ułatwić i usprawnić element wychowawczy w szkołach. Ich celem jest zapobieganie lub eliminowanie niewłaściwych zachowań lub nawyków u dzieci i młodzieży.

Komu dedykowane są programy profilaktyczne?

Niezależnie od poziomu nauczania oraz systemu wychowawczego praktykowanego w szkole, programy profilaktyki powinny zostać wdrożone w każdej takiej placówce. Dzieci i młodzież uczą się dzięki temu czym są niebezpieczne zachowania, jak im zapobiegać oraz jak sobie z nimi radzić i gdzie należy szukać pomocy. W zależności od wyboru programu, mogą być one prowadzone jedynie dla dzieci lub dla dzieci oraz ich rodziców.

Spotkania w ramach programów profilaktycznych, prowadzone są w formie warsztatów. Dzięki temu, w grupach dyskusyjnych dzieci mogą brać czynny udział w zajęciach, co zdecydowanie sprzyja efektywnemu przyswajaniu zdobywanej wiedzy.

Na czym polegają programy profilaktyczne?

Istnieje grupa programów rekomendowanych, przygotowanych w zależności od potrzeb oraz celu wprowadzenia programu. Spośród dostępnej listy programów rekomendowanych, każda placówka ma możliwość wyboru i przeprowadzenia jednego lub wielu, które uważa za najbardziej potrzebne lub praktyczne z punktu widzenia swoich uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej. Warsztaty mogą być przeprowadzone przez certyfikowanego trenera na podstawie konkretnego, wybranego z listy programu profilaktyki. Mogą też zostać opracowane, indywidualnie przez szkołę, działania, wpierające praktykę programów profilaktycznych. W naszej dwujęzycznej szkole przy ul. Karolkowej, program profilaktyczny realizowany był w ramach radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz umiejętności znajdowania źródeł emocji pozytywnych. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo we wpisie „Program Profilaktyczny w Academy International”.

Korzyści płynące z praktykowania programów profilaktycznych w szkołach

Choć stawiamy duży nacisk na zapewnienie naszym podopiecznym najwyższego poziomu nauczania, to zdrowie psychiczne dzieci oraz ich prawidłowy rozwój emocjonalny są jednymi z głównych celów, jakie chcemy osiągnąć w wymiarze wychowawczym. Jesteśmy odpowiedzialni za pokazywanie dzieciom i młodzieży właściwego kierunku rozwoju oraz za wspieranie naszych uczniów w sytuacjach, które dla nich są trudne do rozwiązania. Dzięki programom profilaktycznym mamy szansę zapobiegać niepożądanym i niebezpiecznym zachowaniom, w tym ograniczać skłonności do popadania w nałogi lub przejawiania agresywnych zachowań wobec siebie czy otoczenia.