DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

DWUJĘZYCZNOŚĆ

PROGRAM DALTOŃSKI

LOGICZNE MYŚLENIE

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO

HISZPAŃSKI

Osiem klas w szkole Academy International

Z początkiem września 2017 roku szkoła Academy International przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową.

Z początkiem września 2017 roku szkoła Academy International przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową. Academy International to renomowana, dwujęzyczna sieć szkół z tradycjami oraz sukcesami. Od ponad 20 lat lat z powodzeniem uczy dzieci angielskiego i hiszpańskiego, wpaja otwartość na świat, uczy samodzielności i pewności siebie w oparciu autorski program nauczania inspirowany Planem Daltońskim. Oferta edukacyjna AI wzoruje się na amerykańskim systemie nauczania, skorelowanym z polską podstawą programową. Zgodnie z założeniami proces edukacyjny realizowany przez AI otwiera możliwości kontynuowania edukacji w środowisku międzynarodowym - także poza granicami Polski. Obecnie trwa nabór do placówki – więcej informacji w dziale Rekrutacja.