DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

DWUJĘZYCZNOŚĆ

PROGRAM DALTOŃSKI

LOGICZNE MYŚLENIE

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO

HISZPAŃSKI

Zerówka czy pierwsza klasa – co jest najlepsze dla sześciolatka?

Każdy rodzic sześciolatka staje przed indywidualnym wyborem – zerówka czy pierwsza klasa

Po wielu burzliwych sytuacjach w systemie edukacyjnym naszego kraju, w końcu ustanowiono zadowalające wszystkich rozwiązanie – obowiązek szkolny dla dzieci kończących 7 lat, z prawem do edukacji szkolnej dla 6-latków. Co to oznacza? Że każdy rodzic sześciolatka staje przed indywidualnym wyborem – zerówka czy pierwsza klasa?

Jak sprawdzić czy sześciolatek jest gotowy na podjęcie nauki w szkole?

Każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim własnym tempie, a szósty rok jego życia do najłatwiejszych niestety nie należy. Sześciolatek charakteryzuje się pewną sprzecznością, gdyż z jednej strony, ze względu na swoją samodzielność i zaradność, czuje się już „dorosły”, z drugiej zaś targają nim różnorodne emocje. Etap szóstego roku życia cechuje intensywny rozwój ruchowy, emocjonalny oraz społeczny. Z tego też powodu, stworzono narzędzie gotowości szkolnej, które określa stopień umiejętności pożądanych w klasie I. Wyniki całorocznej analizy dotyczącej dojrzałości szkolnej sześciolatka, przeprowadzonej przez nauczycieli przedszkola, otrzymują rodzice pod koniec roku szkolnego. Można także skorzystać z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznych, które oferują materiały przydatne w analizie rozwiniętych przez sześciolatki umiejętności. Należy pamiętać, że każdy rodzic ma prawo do indywidualnej konsultacji z doświadczonym pedagogiem, w sprawie gotowości szkolnej ich dziecka. Ważne aby podjęta decyzja była w pełni przemyślana gdyż rzutuje to na przyszłość najmłodszych. Jeśli sześcioletnie dziecko potrafi zapanować nad swoimi intensywnie rozwijającymi się emocjami, dogaduje się z rówieśnikami i dobrze współpracuje w grupie, jest sprawne i samodzielne, a także potrafi już pisać i czytać, warto rozważyć zapisanie go do klasy pierwszej. Zerówka ma na celu przygotowanie dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole – jeśli wykazuje się dobrze rozwiniętymi umiejętnościami emocjonalnymi, społecznymi i ruchowymi, pobyt w zerówce może zmarnować jego rok edukacyjny.

Oferta Academy International dla dzieci sześcioletnich

Mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci oraz ich indywidualne potrzeby, Academy International oferuje dla sześciolatków zarówno zerówkę, jak i pierwszą klasę. W naszej szkole możliwa jest także osobna konsultacja z psychologiem, który po przeprowadzeniu diagnozy gotowości szkolnej dziecka, informuje Rodziców na jakim etapie rozwoju jest ich dziecko i czy jest już gotowe do podjęcia nauki w szkole. Po wstępnych rozmowach, to od Rodziców zależy gdzie zapiszą swoje sześcioletnie pociechy, a my dopilnujemy by rozwijały się zgodnie ze swoimi możliwościami i w swoim tempie.