Dalton International

Samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy, refleksja

„Dawniej uczeń chodził do szkoły, by dostać to, co szkoła miała mu do zaoferowania, w dzisiejszych czasach uczeń chodzi do szkoły, aby zaspokoić zdefiniowane potrzeby własnego rozwoju”. HELEN PARKHURST „WYKSZTAŁCENIE WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO”, 1922

academy

Szkoła Academy International realizuje zajęcia według zasad pedagogiki daltońskiej.

Plan Daltoński opiera się na indywidualnej pracy uczniów. Zrywa z tradycyjnym, sztywnym klasowo-lekcyjnym systemem nauczania.  Umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia.  Buduje to w dzieciach poczucie własnej wartości i uczy polegania na sobie i własnych możliwościach.  Plan Daltoński wspomaga odpowiedzialność, konsekwencję w działaniu oraz poszukiwanie najlepszych oraz najprostszych metod pracy.

Helen Parkhurst

Twórczynią Planu Daltońskiego jest wybitna amerykańska nauczycielka  i doświadczony pedagog – Helen Parkhurst (1887-1957). Rolę ucznia określiła, jako rolę badacza i odkrywcy, a nauczyciel miał być reżyserem, który poznaje dziecko i kieruje jego pracą według indywidualnych zdolności. Celem działania Helen Parkhurst było zastąpienie dotychczasowego nauczania w klasie, nauczaniem zindywidualizowanym, które oparte jest na uważnej obserwacji dziecka. Swój pomysł oparła na trzech fundamentach: wolności, samodzielności i współpracy, które po wielu latach rozwijania tej koncepcji, w najlepszych szkołach na całym świecie, aktualnie, zostały dostosowane do dzisiejszych realiów i potrzeb cywilizacyjnych.

dalton_2

Główne filary pracy naszej prywatnej szkoły podstawowej w oparciu o realizację projektu planu daltońskiego to:

  • kształtowanie samodzielność,
  • rozwijanie odpowiedzialność,
  • umiejętności współpracy w grupie,
  • czas na refleksję.

Realizacji tych celów sprzyja przyjazne, twórcze, działające w oparciu o rozwijanie tych cech środowisko szkolne, kształtowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców.