Kształcimy Obywatela Świata

W Academy International Karolkowa 49 Dwujęzycznej Szkole Podstawowej do realizacji założeń edukacyjno – wychowawczych, wynikających z autorskiej Koncepcji Pracy Szkoły, stworzonej w oparciu o Misję, wybraliśmy programy, które pozwalają zespołowi realizować ambitne i twórcze treści, dające naszym uczniom możliwość zdobywania wiedzy w sposób ciekawy a zarazem dostosowany do ich indywidualnego tempa rozwoju.

academy

Wybrane przez nas programy znacznie wykraczają poza podstawę programową i wymagane przez Ministerstwo Oświaty minimum. Realizację podstawy programowej rozszerzyliśmy o uznane programy edukacyjne oraz programy autorskie zgodne z założeniami naszej Koncepcji Pracy Szkoły i Misji.

Najważniejszym wyróżnikiem naszej szkoły są programy rozszerzone i dodatkowe:

  • samodzielność, odpowiedzialność za swoje działanie i umiejętność współpracy w oparciu o międzynarodowy program Dalton International,
  • edukacja dwujęzyczna w oparciu o CLIL i założenia IBO (International Baccalaureate Organisation),
  • program rozwoju logicznego myślenia w ramach programu obowiązkowego we wszystkich klasach,
  • wychowanie poprzez kulturę i sztukę.

Dwujęzyczność

Naszym celem jest wychowanie absolwentów doskonale władających językiem angielskim, potrafiących w tym języku zdobywać nową wiedzę, przyzwyczajonych do myślenia i swobodnego porozumiewania się w dwóch językach. Oczywiście korzyści wynikające z dwujęzyczności są znacznie szersze. Edukacja dwujęzyczna jest dla nas punktem wyjścia do otwarcia szkoły na środowisko międzynarodowe, dające uczniom szanse obcowania z rówieśnikami z różnych stron świata. Chcemy aby z czasem społeczność szkolna stała się miniaturą współczesnego świata z jego zróżnicowaniem kulturowym, światopoglądowym i etnicznym. Kolejne etapy nauki języka angielskiego w szkole podstawowej efektywnie przygotowują uczniów do certyfikowanych egzaminów: Cambridge Young Learners English Tests (YLE) oraz Preliminary English Test (PET).

Język hiszpański

Już od klasy pierwszej program edukacji lingwistycznej naszej szkoły przewiduje naukę języka hiszpańskiego, jako drugiego obowiązkowego języka obcego. Program podstawowy obejmuje dwie godziny języka hiszpańskiego tygodniowo.

Program rozwoju logicznego myślenia

„Gimnastyka umysłu” – to nasz autorski program rozwoju logicznego myślenia, który realizujemy we wszystkich klasach szkoły. Jego głównym celem jest rozbudzenie ciekawości świata, pobudzenie rozumowania logicznego, wzmocnienie koncentracji i uwagi. Proste eksperymenty naukowe, obserwowanie praw przyrody, rozwiązywanie zagadek – to aktywności bardzo atrakcyjne dla uczniów szkoły podstawowej, które pobudzają ich kreatywność, ćwiczą pamięć i koncentrację uwagi.

Elementami składowymi tego programu są szachy – zajęcia obowiązkowe dla wszystkich uczniów naszej szkoły, która posiada certyfikat „Szkoła przyjazna szachom”.

Szkoła, Warszawa, Bielany, Zespół Szkół Niepublicznych Karolkowa 49 fot. Piotr Kubic/www.kubic.info
Szkoła, Warszawa, Bielany, Zespół Szkół Niepublicznych Karolkowa 49
fot. Piotr Kubic/www.kubic.info

Szachy

Nasz program szachowy to coś więcej, niż gra w szachy w ramach zajęć dodatkowych. To zajęcia obowiązkowe, realizowane przez nauczycieli nauczania zintegrowanego, którzy sami co tydzień mają obowiązkowe szkolenia z królewskiej gry. W naszej szkole szachy są narzędziem do realizacji naszego głównego założenia – nauki logicznego myślenia oraz ćwiczenia koncentracji u wszystkich naszych podopiecznych. Choć jest to gra „stara jak świat”, profity z jej praktykowania nie tracą na aktualności. Szachy kształtują wyobraźnię. Każda partia, wymaga zarówno działań ofensywnych jak i defensywnych, przez co zmusza zawodnika do intensywnego myślenia. Planowanie kilku ruchów naprzód, przewidywanie konsekwencji swoich decyzji, próby odkrycia, jak myśli przeciwnik – to wszystko pozwala nam ćwiczyć myślenie strategiczne, które mniej lub bardziej świadomie wykorzystamy w wielu sytuacjach poza szachownicą.

Wychowanie przez kulturę i sztukę

Kultura i sztuka mają niebagatelny wpływ na kształtowanie pełnej osobowości człowieka przez całe życie. Towarzyszą mu – jako elementy wychowawcze i poznawcze – od dnia narodzin i kształtują jego wrażliwość estetyczną, możliwości przeżywania i poznawania wartości sztuki jak i wpływają na rozwój w sferze intelektualnej, moralno-społecznej. Dlatego w naszej szkole tak duży nacisk położyliśmy również na działania w tej dziedzinie. W ramach programu uczniowie obcują ze sztuką na co dzień – spotkania muzyczne, spotkania teatralne. Szkoła zapewnia również możliwość aktywnego udziału w licznych warsztatach teatralnych , muzycznych , tanecznych i plastycznych.