Klimat szkoły

Nasza Szkoła to miejsce zaprojektowane specjalnie pod względem wizualnym i edukacyjnym, aby umożliwić naszym uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny i fizyczny oraz kształtować ich osobowość.

academy

Optymalne dla rozwoju środowisko zapewnia:

  • organizacja pracy szkoły,
  • klimat szkoły,
  • aktywność szkoły (wydarzenia).

Język żyrafy

Harmonijny rozwój dziecka – intelektualny, emocjonalny i fizyczny – wymagają odpowiedniego otoczenia. Składają się na nie m.in.  bezpieczne, twórcze środowisko, profesjonalna i troskliwa kadra doświadczonych pedagogów oraz infrastruktura dostosowana do wieku i potrzeb dzieci.

W Academy International dokładamy starań, aby nasze placówki  były przyjazne zarówno dla dzieci, rodziców jak i całego naszego zespołu, by dzieci i uczniowie czuli się u nas bezpiecznie i radośnie spędzały czas z rówieśnikami oraz na nauce. Zależy nam również na stworzeniu klimatu zaufania i dobrej współpracy z rodzicami, których wspomagamy w procesie wychowawczym, a którzy są naszymi partnerami w procesie wychowania i edukacji dzieci. Naszym celem jest zbudowanie klimatu współpracy i zaufania pomiędzy całym środowiskiem szkolnym, uczniami, rodzicami, nauczycielami.

Pozytywne i optymistyczne nastawienie kadry pedagogicznej do uczniów oraz empatyczny sposób komunikacji – Język żyraf- sprawiają, iż w Academy International prym wiedzie atmosfera szczerości i zaufania, umiejętności słuchania i rozumienia stanowiska innych. W naszej szkole nie krytykujemy i nie oceniamy, mówimy o własnych potrzebach i odczuciach oraz reagujemy na uczucia i potrzeby innych.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, iż społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele i rodzice – to niezwykły potencjał, który stwarza wspaniałe warunki rozwoju dla młodych ludzi. Staramy się, by między poszczególnymi uczestnikami społeczności panowało porozumienie i właściwa komunikacja. Rodzice aktywnie współuczestniczą w wychowaniu i edukacji swoich dzieci, co przekłada się na codzienną  interakcję między poszczególnymi uczestnikami społeczności budując klimat zaufania.  W Academy International  każdy uczestnik społeczności jest partnerem, dlatego jesteśmy otwarci na jego inicjatywy oraz aktywności, by wspólnie budować społeczny kapitał szkoły.

sklimat_szkoly_2

Aktywnie wspomagamy rodziców w tworzeniu prawidłowej relacji z dzieckiem, ponieważ to właśnie rodzina, a później dopiero szkoła, jest środowiskiem, które ma największy wpływ wychowawczy na dziecko. Zależy nam, by te dwa środowiska, rodzinne i szkolne, współgrały ze sobą, wspierały się, aby wspomóc rozwój umysłowy i społeczny dziecka, kształtowały jego zachowania i postawy, co w przyszłości przełoży się na jego sukcesy szkolne, a później i życiowe.

W Academy International organizujemy wiele wyjazdów. Co roku uczniowie wraz z nauczycielami wyjeżdżają do interesujących pod względem przyrodniczym miejscowości. Program i tematyka oraz rodzaj zajęć są ściśle związane z miejscem, w którym się odbywają. Dzieci uczestniczą w zajęciach naukowych i sportowych.  Podczas tych wyjazdów umacniają przyjaźnie, integrują się ze społecznością szkolną, zdobywają cenne umiejętności, które pozostaną w nich na całe życie.

W Academy International uczniowie mogą rozwijać wszechstronnie swoje umiejętności . Oferujemy szereg zajęć dodatkowych, które odbywają się przed lekcjami lub po ich zakończeniu i są dostosowane do profilu i zdolności dziecka.

Uczniowie i nauczyciele wspólnie podejmują różnorodne działania na rzecz rozwoju własnego i szkoły co przyczynia się do pełnego identyfikowania się z naszą placówką. Reprezentują szkołę podczas konkursów i zawodów, zgłaszają swoje propozycje, które mogą usprawnić życie szkoły.  Uczestniczą w akcjach społecznych kształtujących prawidłowe postawy.

Tworząc środowisko szkolne nie można zapomnieć o kreatywnym dyrektorze motywującym radę pedagogiczną do rozwoju i wprowadzania innowacji pedagogiczno – wychowawczych.

Istotnym elementem naszego twórczego środowiska jest wysoki poziom dwujęzycznej edukacji. Wychowanie traktujemy jako proces, który pozwala uczniowi odkrywać otaczający je świat. Dzięki zaangażowaniu naszych nauczycieli, na twarzach dzieci codziennie pojawia się uśmiech. Wspólnie wymyślają zabawy i aktywności. Czas spędzony w twórczej i radosnej atmosferze mija niepostrzeżenie, a uczniowie z radością przekraczają próg szkoły!

Naszym atutem jest też międzynarodowe środowisko. W Academy International dzieci nie tylko uczą się języków – dowiadują się też, że świat jest różnorodny, ludzie różnią się między sobą sposobem życia, pracy, przekonaniami i wyglądem. Dzięki temu lepiej rozumieją i łatwiej akceptują otaczającą ich rzeczywistość.

Wyjątkowa Infrastruktura

Szkoła Academy International mieści się blisko centrum Warszawy, przy ul. Karolkowej 49. Lokalizacja  zapewnia dobrą komunikację z wielu części Warszawy. Duży budynek, z przestronnymi i funkcjonalnymi salami daje możliwość komfortowej i bezpiecznej nauki. Wszystkie pomieszczenia szkolne zostały zaaranżowane w sposób przyjazny dla młodego człowieka, z uwzględnieniem wysokiego standardu wykończenia i wyposażenia. Uczniowie naszej szkoły mają do swojej dyspozycji ogród, w którym bawią się i odpoczywają. Dzięki temu, każdy nowy rok szkolny w Academy International to nowa przygoda w nowym otoczeniu.

Wszystkie nasze placówki spełniają Europejskie wymagane normy sanitarne i przeciwpożarowe. Posiadamy atesty, które potwierdzają wysoki standard bezpieczeństwa.