Kółko teatralne

Teatr, to zaczarowane miejsce pełne niezwykłych zdarzeń, tajemnic, postaci które zaskakują, śmieszą lub wzruszają. To magiczny świat, w którym na przemian gości cisza i gwar, ciemność i światło, radość lub smutek. Różnorodny i nieprzewidywalny fascynuje ludzi od setek lat i cały czas zachwyca.

academy

W Academy International wprowadzamy naszych podopieczny w ten niezwykły świat, poprzez zajęcia teatralne prowadzone w formie zabawy. Nasze zajęcia wydobywają z dzieci swobodę intelektualną, uczą wyrażania emocji, rozwijają proartystyczne zachowania.

Stosowanie w zajęciach metody dramy, której podstawową techniką jest improwizacja, a co za tym idzie brak obciążeń wynikających z konieczności nauki tekstów, jest ulubioną przez maluchy formą uczestnictwa w zajęciach.

W pracy z dziećmi wykorzystywane jest bogactwo rekwizytów i form teatralnych takich jak pantomima, teatr lalek i teatr cieni uzupełnione o elementy zajęć plastycznych – wykonywanie pacynek i scenografii.

Teatr wywołuje u małych artystów i odbiorców niezwykłe przeżycia emocjonalne, skłania do refleksji i rozbudza niewyczerpane pokłady wyobraźni, zaś wspólnota, którą dzieci tworzą w zabawie, uczy je kompromisów, dodaje odwagi i pewności siebie, a przede wszystkim jest dla nich wspaniałą zabawą i przygodą.