Ocenianie kształtujące

Na pierwszym etapie edukacji dziecka, każda ocena jest dla ucznia niezwykle ważna! Powinna budować w uczniu poczucie wartość a przede wszystkich dawać Mu rzetelne wskazówki, co w Jego działaniach jest bardzo dobre, a nad czym musi popracować. Dlatego w Academy International w klasach 1 - 3 stosujemy wyłącznie ocenianie kształtujące, które wspomaga proces uczenia się.

academy

Polega ono na interaktywnej  ocenie postępów ucznia i rozumienia przez niego materiału.

Nauczyciel uzyskuje od uczniów informację na temat tego, co pomaga im się uczyć i planuje lekcje z uwzględnieniem tych informacji. Uczniowie są równie świadomi tego, czego się uczą, jak i w jaki sposób przyswajają wiedzę. Zarówno nauczyciel, jak i uczniowie koncentrują się na procesie, a nie na samym wyniku końcowym.

Nauczyciel zdaje sobie sprawę, jaki wpływ na ucznia, jego wiarę we własne siły i zapał mają przekazywane przez niego komentarze, oceny i opinie. Informacje zwrotne kierowane do ucznia mają charakter indywidualny, są konstruktywne i dotyczą nie osoby, lecz rezultatów jej pracy. Dzięki stosowaniu oceniania kształtującego nauczyciel nawiązuje z uczniem indywidualny kontakt, który pomaga mu się uczyć.

ocenianie_ksztaltujace_2

Wbrew obiegowym opiniom porównywanie osiągnięć poszczególnych uczniów z osiągnięciami ich kolegów oraz tworzenie wszelkiego rodzaju rankingów nie motywuje, lecz często zniechęca do uczenia się. Ocenianie skupiające się na postępach i osiągnięciach, a nie na podkreślaniu niepowodzeń, zachęca uczniów do nauki. Ocenianie chroni autonomię ucznia, dostarcza mu konstruktywnej informacji zwrotnej, w efekcie – ułatwia kierowanie własną nauką.

Co robi nauczyciel, który stosuje nauczanie kształtujące?

Elementy oceniania kształtującego:

  • określa cele i rozmawia o nich z uczniami,
  • ustala wraz z uczniami kryteria oceniania,
  • rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej,
  • buduje przyjazną atmosferę,
  • formułuje pytania kluczowe,
  • zadaje pytania angażujące uczniów,
  • stosuje efektywną informację zwrotną.