DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Organizacja szkoły

Rozkład zajęć w naszej szkole dostosowany jest do rytmu dobowego młodego organizmu, dając mu możliwość prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Tworząc koncepcję szkoły, chcieliśmy tak zorganizować czas dzieci, aby będąc poza jej murami, nie mieli już wielu obowiązków szkolnych.

Nasi uczniowie większość zadań związanych z nauką, a częściowo także swoje zainteresowania (taniec, muzyka, karate) realizują w szkole, dlatego po powrocie do domu mają czas dla siebie, swoich najbliższych i przyjaciół.

Organizacja dnia

8.00 – 8.30 zajęcia ruchowe na dobre rozpoczęcie dnia, czytanie bajek (nieobowiązkowe);

8.30 – 9.15 „zerówka” – zabawy dowolne w kącikach zainteresowań (nieobowiązkowe);

8.30 – 14.00 blok obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach 1-3;

9.15 – 14.00 blok obowiązkowych zajęć edukacyjnych w „zerówce”;

14.00 – 15.00 blok programów autorskich, np. „Gimnastyka umysłu” – program rozwoju logicznego myślenia;

15.00 – 16.00 blok zajęć wspomagających: praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia wyrównawcze, odrabianie lekcji;

15.00 – 18.00 zajęcia dodatkowe (taniec, karate, nauka gry na instrumentach…);

16.00 – 18.00 świetlica:

  • zajęcia z bajkoterapii,
  • „Wychowanie przez sztukę” – wg programu autorskiego,
  • „Klub Dobrych Manier” – wg programu autorskiego,
  • zajęcia ruchowe,
  • wychowanie przez czytanie,
  • mini turnieje szachowe,
  • zajęcia origami,
  • zabawy ruchowe z chustą Klanzy

Organizacja dnia zakłada przerwy na posiłki, a w przypadku „zerówki” także codzienny spacer oraz zabawy na świeżym powietrzu.

10.00 – 10.20 przerwa śniadaniowa;

11.00 – 12.10 spacer, zabawy na świeżym powietrzu („zerówka”);

12.30 – 13.30 obiad (w grupach klasowych, po około 20 – 30 min.);

ok. 16.15 podwieczorek.