DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Szachy (?)

Academy International to „Szkoła przyjazna szachom”! (tu certyfikat, np. znaczek)

W naszej szkole wybraliśmy szachy jako główne narzędzie do realizacji naszego założenia – nauki logicznego myślenia, ćwiczenia koncentracji u wszystkich naszych podopiecznych oraz rozwijania odporności emocjonalnej. Gra w szachy to nauka zasad fair play, pracowitości, systematyczności,  odpowiedzialności za swoje decyzje oraz ćwiczenie koncentracji – dlatego są to zajęcia obowiązkowe dla wszystkich naszych uczniów w ramach innowacyjnego, rozszerzonego programu podstawowego. Jedną z innowacji tego projektu jest to, że zajęcia prowadzą nauczyciele kształcenia zintegrowanego, po certyfikacji oraz uczestniczący w cyklicznych szkoleniach. Jest to niezwykle ważne przy kształtowaniu u dzieci poczucia bezpieczeństwa i odporności emocjonalnej.

 

Każda rozegrana partia szachów przynosi wiele korzyści edukacyjnych, takich jak

  • kształtowanie zdolności analitycznych,
  • budowanie planów strategicznych,
  • naukę przewidywania,
  • dostrzeganie własnych błędów i konstruktywne wyciąganie wniosków.

Ponadto szachy odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu osobowości – uczą szacunku do swojego przeciwnika, dążenia do wyznaczonego celu i pokonywania przeszkód. Dają młodemu człowiekowi poczucie wiary we własne możliwości.