Niepubliczna dwujęzyczna szkoła podstawowa na Woli

Drodzy Rodzice!

Witam na stronie Academy International Karolkowa 49 Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej, miejsca do którego chciałabym serdecznie zaprosić Wszystkich spragnionych wiedzy i edukacyjnych przygód!

Misją naszej szkoły jest stworzenie inspirującego środowiska, w którym dobre wychowanie i wysoki poziom edukacji przygotują młodych ludzi na wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat.

Realizujemy ją poprzez wspólne działania uczniów, rodziców i nauczycieli. Zaangażowanie, jakie wkładamy w wychowanie i edukację, daje naszym podopiecznym podstawy do osiągnięcia życiowego sukcesu

Pragniemy, aby absolwentów Academy International cechowała swoboda porozumiewania się językami obcymi oraz gruntowne wykształcenie ogólne. Rozwijamy w nich zdolność logicznego myślenia, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność współpracy w grupie. W wychowaniu kładziemy szczególny nacisk na zasady savoir-vivre’u oraz na obcowanie z kulturą i sztuką.

Nasze innowacyjne programy dydaktyczno – wychowawcze stymulują rozwój poznawczy uczniów, a także ich umiejętności emocjonalne, społeczne, etyczne i fizyczne.

W Academy International Karolkowa 49 realizujemy dwujęzyczny program nauczania – obecnie dwa przedmioty prowadzone są w języku angielskim. Duży nacisk kładziemy na rozwój logicznego myślenia – w ramach zajęć obowiązkowych proponujemy uczniom autorski program „Gimnastyki umysłu”, którego elementem są lekcje gry w szachy, a w klasach programowo wyższych rozszerzony program nauczania matematyki.

Nasze działania wychowawczo – edukacyjne kształtujemy w oparciu o certyfikowany międzynarodowy projekt planu daltońskiego „Dalton International”, który pomaga nam w rozwijaniu i kształtowaniu u uczniów Samodzielności, Odpowiedzialności za swoje działanie oraz Umiejętności Współpracy – cechy bardzo pomocne i pożądane we współczesnym świecie.

Misją naszej szkoły jest zapewnienie Państwa dziecku możliwość wszechstronnego, harmonijnego rozwoju, który w przyszłości pozwoli Mu na osiągnięcie życiowego sukcesu.

Jesteśmy przekonani, że wszechstronne umiejętności, które pomagamy zdobyć naszym uczniom są nieocenionym kapitałem na przyszłość umożliwiającym Im osiągnięcie sukcesów w dorosłym życiu.

Serdecznie zapraszam  do bliższego zapoznania się z naszą ofertą oraz do odwiedzenia szkoły.

 

Z poważaniem
Katarzyna Goryluk-Gierszewska
dyrektor szkoły