Wychowanie w „Kulturze Wyższej”

Education through art and culture has a substantial impact on shaping the full human personality throughout life.

academy

Towarzyszą mu – jako elementy wychowawcze i poznawcze  – od dnia narodzin i kształtują jego wrażliwość, estetyczną, możliwość przeżywania  i poznawania wartości sztuki jak i wpływają na rozwój w sferze intelektualnej , moralno-społecznej.  Dlatego w naszej szkole tak duży nacisk położyliśmy również na działania w tej dziedzinie. W ramach programu uczniowie obcują ze sztuką na co dzień – spotkania muzyczne i spotkania teatralne. Wyprawy do muzeów, galerii i innych obiektów Kultury. Szkoła zapewnia również możliwość aktywnego udziału w warsztatach teatralnych, muzycznych, tanecznych lub plastycznych.

kultura_wyzsze_2

Podczas warsztatów teatralnych, prowadzonych przez instruktorkę z dyplomem aktorskim, dzieci poznają:

  • zasady prawidłowego posługiwania się głosem: uczą się dykcji modulacji głosem, środków ekspresji,
  • techniki panowania nad tremą,
  • techniki przełamywania nieśmiałości,
  • zasady wystąpień publicznych.

W ramach zajęć dodatkowych, proponujemy naszym uczniom możliwość indywidualnej nauki gry na instrumentach.

Do wyboru mamy:

  • pianino,
  • flet prosty,
  • skrzypce