DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Zajęcia dodatkowe

zdolności... pasje... radość... zabawa...

Nauka gry na pianinie

Opanowanie choćby podstaw gry na pianinie zawsze jest w dobrym tonie. Chcielibyśmy aby nasi absolwenci potrafili nie tylko obcować z muzyką ale także posiadali praktyczne umiejętności grania na instrumencie. Uczeń na zajęciach poznaje podstawy związane z grą na instrumencie poprzez ćwiczenia, gamy i pasaże. Uczy się także zapisu nutowego. Z czasem nauka przechodzi w naukę  gry utworów, od prostych do bardziej zaawansowanych.

Nauka tańca towarzyskiego

Oprócz poznania podstawowych kroków tanecznych, zasad zachowania się na parkiecie tanecznym i poza nim, zachowania wobec partnera czy partnerki uczniowie zdobywają wiele przydatnych w życiu umiejętności. Równorzędnym celem nauki tańca oprócz opanowania jego techniki są: rozwijanie koordynacji ruchowej oraz kształtowanie cech motorycznych takich jak zwinność, szybkość oraz wytrzymałość. Poprzez taniec uczeń kształtuje również płynność i estetykę ruchów. Umiejętność rozpoznawania rytmów oraz ich wytańczenie sprawia, że Uczeń staje się bardziej „rytmiczny” w swym zachowaniu co także dobrze wpływa na ogólne postępy w nauce.

Karate

Uczestnictwo w treningach karate zapewnia sprawność, kontrolę emocji, poprawę koncentracji, pewności siebie i pogodę ducha w życiu codziennym.
Treningi karate to doskonałe narzędzie
do korygowania wad postawy co ma olbrzymie znaczenie dla zdrowia dzieci. Bloki, kopnięcia czy uderzenia można traktować jako elementy gimnastyki, które wspaniale korygują wady klatki piersiowej, wady kręgosłupa czy wady kończyn dolnych a układy tzw. kata służą znakomicie do poprawy koordynacji ruchowej i bardzo dobrze rozwijają pamięć. Dużą zaletą ćwiczeń karate jest to, iż powodują one równomierny rozwój całego ciała, a nie tylko poszczególnych jego części, jak to ma miejsce w innych dyscyplinach sportu. Nie spotykamy się tu z przerostem pewnych grup mięśniowych, ani niedorozwojem innych. Całe ciało rozwija się harmonijnie. Natomiast sam trening karate jest poświęcony oprócz nauki różnorodnych technik, przede wszystkim opanowaniu samokontroli, umiejętności przewidywania cudzych zachowań i ćwiczeniu koncentracji. Przyczynia się do wszechstronnego rozwoju osobowości i zdolności poznawczych ćwiczących.

Balet

Na zajęciach baletowych dzieci uczą się płynności ruchów, zręczności, wdzięku i piękna. Poprzez zabawy taneczne i pantomimiczne uczniowie rozwijają swoją inwencję twórczą. Taniec pozwala Dzieciom „dynamicznym” na ruchowe wyżycie się, a tym nieśmiałym na pokonanie swojej nieśmiałości. Taniec, a w szczególności balet uczy koncentracji, samodyscypliny oraz pomaga osiągnąć harmonię i piękno.