Co nas wyróżnia

Academy International Wawer - to dwujęzyczna szkoła podstawowa, w której spotykają się edukacyjne oczekiwania dzieci i rodziców. Łączymy wysoki poziom nauczania, kameralną atmosferę, wysokie standardy opieki i wychowania z ciekawymi zajęciami przedmiotowymi i dodatkowymi. Dajemy uczniom możliwość rozwijania zainteresowań, uczestniczenie w atrakcyjnych wydarzeniach w szkole i poza nią.

academy

W naszej szkole umożliwiamy dzieciom łagodne i bezstresowe przejście ze środowiska przedszkolnego w świat nauki – jednocześnie staramy się, by uczniowie szybko wdrożyli się w nowe obowiązki i połknęli bakcyla wiedzy. W tym celu tworzymy atrakcyjne scenariusze lekcji, wdrożyliśmy motywujący system oceniania oraz kreatywne spędzanie wolnego czasu, będące jednocześnie zabawą i edukacją.

Realizujemy autorskie programy edukacyjne – dwujęzyczny model nauczania w języku polskim i angielskim. Dodatkowo intensywnie uczymy języka hiszpańskiego. Kontynuujemy także założenia edukacji przedszkolnej, realizowanej w sieci przedszkoli i żłobków Academy International – rozwijamy w uczniach zdolność logicznego myślenia, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy w grupie. Intensywna nauka dwóch języków otwiera szkołę na wielokulturowość – nasi uczniowie z chęcią poznają zwyczaje i historię innych narodów budując w sobie postawę obywatela świata.

co_nas_wyroznia

W naszej szkole kontynuujemy oraz rozwijamy założenia wynikające z misji naszych placówek – kształtujemy naszych podopiecznych na Obywateli Współczesnego Świata – biegle posługujących się językami obcymi ( angielskim i hiszpańskim), otwartych na wielokulturowość, nie bojących się tego, co nieznane, akceptujących różnice między ludźmi. Staramy się rozwinąć w nich zdolność logicznego myślenia, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność współpracy w grupie a wszystkie te działania realizujemy w atmosferze twórczego poznawania podczas indywidualnego doświadczania.