Logiczne myślenie

Rozwój logicznego i kreatywnego myślenia

W Academy International Wawer Dwujęzycznej Szkole Podstawowej, obok tak ważnej dla zdrowia gimnastyki ciała, ćwiczymy także umysł!

academy

Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu autorskiemu programowi „Gimnastyka umysłu” uczniowie Academy International, nie tylko wykształcą logiczne myślenie, ale także kreatywność, co pozwoli im wyjść poza utarte schematy,  znajdować niestandardowe rozwiązania w działaniu oraz rozbudzi ciekawość świata.

Cele programu:

 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • pobudzanie kreatywności,
 • ćwiczenie koncentracji,
 • rozbudzanie ciekawości,
 • rozwijanie odporności emocjonalnej.

Realizacja programu:

Nasze zajęcia są prowadzone w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej rozwojowi. Dzieci pod opieką pedagoga:

 • przeprowadzają dostosowane do ich wieku eksperymenty naukowe, ukazujące proste prawa przyrody,
 • uczą się wspólnego rozwiązywania zagadek, quizów, krzyżówek,
 • konstruują mapy,
 • grają w szachy i inne gry logiczne.

Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach programu „Gimnastyka umysłu” rozwijają:

 • dociekliwość,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność radzenia sobie z porażką,
 • cierpliwość,
 • szacunek do drugiej osoby,
 • umiejętność radzenia sobie z nietypowymi zadaniami.
Szkoła, Warszawa, Bielany, Zespół Szkół Niepublicznych Karolkowa 49 fot. Piotr Kubic/www.kubic.info
Szkoła, Warszawa, Bielany, Zespół Szkół Niepublicznych Karolkowa 49
fot. Piotr Kubic/www.kubic.info

Założenia programu „Gimnastyka umysłu”

Jednym z najważniejszych założeń „Gimnastyki umysłu” jest efektywne wykorzystanie zasobów pamięci – co niewątpliwie przydaje się na dalszych etapach edukacji oraz kształtowanie odporności emocjonalnej.

Logiczne myślenie kształtujemy również w oparciu  o wybrane elementy edukacji matematycznej (program rozszerzony z matematyki).

Z kolei praca nad koncentracją uwagi odbywa się przez cykl zabaw opartych na umiejętności selekcji bodźców, podtrzymywania oraz podzielności uwagi. Integralną częścią tego programu jest gra w szachy. Są to zajęcia obowiązkowe dla wszystkich uczniów naszej dwujęzycznej szkoły, w ramach programu podstawowego. Szkoła nasza posiada certyfikat „Szkoły przyjaznej Szachom” oraz certyfikat „Szachy w szkole i przedszkolu”. Wszyscy nasi nauczyciele przechodzą cykliczne szkolenia szachowe, szkoła współpracuje ze specjalistą szachowym oraz prowadzi Uniwersytet Szachowy dla uczniów i rodziców.

Być jak Napoleon… czyli program szachowy w naszej szkole

Academy International to „Szkoła przyjazna szachom”!

dyplom-4-20160226

W naszej szkole wybraliśmy szachy jako główne narzędzie do realizacji naszego założenia – nauki logicznego myślenia, ćwiczenia koncentracji u wszystkich naszych podopiecznych oraz rozwijania odporności emocjonalnej. Gra w szachy to nauka zasad fair play, pracowitości, systematyczności,  odpowiedzialności za swoje decyzje oraz ćwiczenie koncentracji – dlatego są to zajęcia obowiązkowe dla wszystkich naszych uczniów w ramach innowacyjnego, rozszerzonego programu podstawowego. Jedną z innowacji tego projektu jest to, że zajęcia prowadzą nauczyciele kształcenia zintegrowanego – po certyfikacji – oraz uczestniczący w cyklicznych szkoleniach. Jest to niezwykle ważne przy kształtowaniu u dzieci poczucia bezpieczeństwa i odporności emocjonalnej.

Każda rozegrana partia szachów przynosi wiele korzyści edukacyjnych, takich jak:

 • kształtowanie zdolności analitycznych,
 • budowanie planów strategicznych,
 • naukę przewidywania,
 • dostrzeganie własnych błędów i konstruktywne wyciąganie wniosków.

Ponadto szachy odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu osobowości – uczą szacunku do swojego przeciwnika, dążenia do wyznaczonego celu i pokonywania przeszkód. Dają młodemu człowiekowi poczucie wiary we własne możliwości.