Ważna pamięć i wiedza o Polsce

Podczas zajęć w bibliotece dzieci z klasy 3b poznały historię Warszawy. W książkach oglądały ciekawe miejsca w naszej stolicy między innymi mosty, pomniki czy nietypowe ogrody. Na koniec zajęć dzieci utrwaliły zdobytą wiedzę biorąc udział w quizie o Warszawie.

W ramach projektu „Piękna nasza Polska cała” uczniowie klasy 3b wykonali plakaty, rzeźby lub prezentacje komputerowe na temat wybranego regionu Polski. Następnie prezentowały swoje prace na forum klasy, zachęcając kolegów do odwiedzenia właśnie tego regionu.