Wybieramy szkołę dla dziecka

Wybór szkoły dla dziecka jest jedną z najważniejszych decyzji, jaką podejmujemy w jego młodym życiu.

Od naszej decyzji będzie zależał jego dalszy rozwój zarówno ten, dotyczący zdobywania nowej wiedzy, jak również ten na poziomie emocjonalnym. Dlatego też, ta decyzja powinna być dobrze przemyślana.

Na co zwrócić uwagę dokonując wyboru szkoły podstawowej?

Mimo, że wybór placówki edukacyjnej jest zawsze kwestią indywidualną, to istnieje kilka ważnych elementów, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Lokalizacja

Jeżeli decydujemy się na wybór placówki państwowej, na lokalizację szkoły nie zawsze mamy wpływ. Przyjęcie dziecka do szkoły zależy bowiem głównie od miejsca jego zameldowania i tylko w nielicznych przypadkach może się zdarzyć, że dziecko zostanie przyjęte do szkoły, do której zawnioskujemy. To jednak zależy przede wszystkim od liczby dostępnych miejsc.

Łatwiej jest, gdy decydujemy się na szkołę prywatną. W zakresie lokalizacji mamy możliwość wybory takiej placówki, która spełnia nasze subiektywne oczekiwania. Dwujęzyczna szkoła podstawowa Academy International zlokalizowana jest w doskonale skomunikowanym punkcie Warszawy przy ulicy Karolkowej, skąd w podobnym czasie można dostać się do każdej dzielnicy miasta.

Kontynuacja nauki w tej samej placówce

Szkoła podstawowa podzielona jest na dwa etapy: pierwszy etap, tzw. wczesnoszkolny, który obejmuje klasy od 1 do 3 oraz etap drugi obejmujący klasy od 4 do 6. Różnica pomiędzy nimi polega nie tylko na zakresie przedmiotów, ale dotyczy także nauczyciela prowadzącego, tzw. wychowawcy. W tym aspekcie ważnym dla dzieci jest, aby kontynuowały naukę w tej samej placówce. Zmiana środowiska, choć jest ważna, to we wczesnym etapie, kiedy życie codzienne dziecka stale się zmienia, może wiązać się dla niego ze stresem. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które nie mają łatwości w nawiązywaniu nowych relacji.

W dwujęzycznej szkole podstawowej AI, nauka w zakresie szkolnictwa podstawowego prowadzona jest przez cały czas jej trwania – od klasy 1 do klasy 8.

Kadra i wyposażenie szkoły

Niezwykle istotnym, jeśli nie kluczowym elementem, który należy brać pod uwagę przy wyborze najlepszej szkoły podstawowej dla dziecka, jest jej wyposażenie oraz kadra.

W Academy International zapewniamy dzieciom przestrzeń oraz dostęp do nowoczesnych pomocy naukowych, a nasi nauczyciele to certyfikowani specjaliście w swoich dziedzinach. Zachęcamy więc do zapisów do szkoły.

Dostęp do stołówki

W szkole dziecko spędzać będzie większość swojego czasu w tygodniu. Niezwykle ważnym jest, aby miało ono wówczas zapewnione zbilansowane posiłki, odpowiednie do swojego wieku. W naszej placówce mamy pełną świadomość, jak ważne jest przygotowanie odpowiedniego jadłospisu. Dlatego posiadamy własną kuchnię, gdzie przygotowujemy dla dzieci posiłki z najwyższej jakości produktów.

Zajęcia dodatkowe

Nie bez znaczenia jest też program zajęć pozalekcyjnych, z których może korzystać dziecko. Rozwijanie jego pasji poza podstawowym programem nauczania kształtuje jego osobowość i pozwala rozwijać się na zróżnicowanych płaszczyznach, dostępność zajęć dodatkowych w tej samej szkole, do której uczęszcza na co dzień, jest dodatkowym i zdecydowanym ułatwieniem dla rodziców.