Wychowanie

Potrafię, zrobię to sam!

Samodzielność to jedna z naturalnych potrzeb dziecka. Zachęcanie najmłodszych do samodzielności w myśleniu, podejmowaniu decyzji i działaniu jest kluczem do ukształtowania jego osobowości. W naszej placówce pomaga nam w tym program Dalton International, który pozwala naszym podopiecznym rozwinąć bardzo ważne w dzisiejszym świecie cechy, takie jak samodzielność, odpowiedzialność za własne działanie oraz umiejętność współpracy w grupie. Maluchy realizują program poprzez codzienne czynności – konsekwentną naukę samodzielnego ubierania się czy jedzenia.

W grupach przedszkolnych założenia programu daltońskiego wypełniamy zarówno poprzez codzienne czynności, jak i podczas nauki oraz zabawy. Pomagają nam w tym nasze „daltońskie pomoce” – kolorowe zegary, tablice zadań, tablice umiejętności, oryginalna lista obecności czy sygnalizacja świetlna. Dzieci bardzo szybko odnajdują się w jasnych regułach programu Dalton International, chętnie wykonują swoje tygodniowe zadania i równie chętnie odnotowują swoje postępy na tablicy zadań a także uczą się oceniać samych siebie i brać odpowiedzialność za swoje decyzje.

Dzięki kształtowaniu samodzielności od wczesnego dzieciństwa sprawiamy, iż u dziecka rodzi się poczucie własnej wartości i pewność siebie, co procentuje podczas nauki w szkole oraz w dorosłym życiu. Niezbędnymi elementami kształtującymi młodego człowieka są również: odpowiedzialność – ułatwiająca zdobywanie wiedzy i szacunku – oraz współpraca, gdzie poznaje swoje słabe i mocne strony, zasady pracy, zabawy w grupie i uczy się współdziałania.

Dzięki kształtowaniu w dzieciach samodzielności, odpowiedzialności i współpracy od wczesnego dzieciństwa sprawiamy, iż rodzi się w nich poczucie własnej wartości i pewność siebie, a postawione przed nimi cele realizują z pasją i osiągają wymarzony sukces!

Placówki Academy International objęte są opieką merytoryczną Polskiego Stowarzyszenia w zakresie wprowadzania zasad pedagogiki planu daltońskiego.